Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDRA BEDNARCZYK"

Badania sprawności dystrybucji ciepłej wody w budynku dydaktycznym w układzie z cyrkulacją i bez cyrkulacji DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań cieplnych zasobnika ciepłej wody użytkowej, które przeprowadzono w celu sprawdzenia bilansu cieplnego układu. Na podstawie przeprowadzonego porównania sprawności dystrybucji ciepłej wody użytkowej widać, że wartość otrzymana w wyniku badań doświadczalnych (46,8%) jest mniejsza niż wartość odczytana z tabeli 13.1. (60%) zamieszczonej w załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury[1].W artykule przedstawiono wyniki badań cieplnych zasobnika ciepłej wody użytkowej, które przeprowadzono w celu sprawdzenia bilansu cieplnego układu. Układ składa się z instalacji ciepłej wody użytkowej, zasobnika, instalacji solarnej i kotła dogrzewającego wodę. Jest to istniejąca instalacja przygotowująca ciepłą wodę użytkową dla pionów sanitarnych budynku Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Politechniki Krakowskiej. Pomiary wykonane były w dwóch okresach. Pierwszy obejmował badania z cyrkulacją wody w instalacji c.w.u., a drugi bez cyrkulacji. Opis układu pomiarowego Głównym elementem układu jest pionowy pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej o pojemności 300 litrów z dwiema wężownicami grzewczymi. Dolny wymiennik ciepła ogrzewany jest przez kolektory słoneczne, a za pomocą górnego wymiennika ciepła następuje, w razie potrzeby, dogrzewanie za pomocą kotła gazowego. Wężownice sięgają dna zasobnika, dzięki czemu podgrzewają jego całą pojemność wodną. Wskutek właściwej izolacji cieplnej zbiornika, występują nieznaczne straty ciepła. Schemat zasobnika przedstawiono na rys. 1. Rys. 1. Zasobnik ciepła: E[...]

 Strona 1