Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JERZY KĘSIK"

Jonowy laser argonowo-kryptonowy do zastosowań w okulistyce

Czytaj za darmo! »

Laserowe koagulatory stosowane są w okulistyce od wielu lat. Wkoagulatorach pierwszej generacji (lata sześćdziesiąte) stosowane były impulsowe lasery rubinowe generujące milisekundowe impulsy promieniowania o długości fali 694 nm. Po roku 1969 lasery rubinowe, zostały zastąpione jonowymi laserami gazowymi: argonowym i kryptonowym, pracującymi w sposób ciągły na długościach fal 488 i 514 nm ([...]

 Strona 1