Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ HABDANK-WOJEWÓDZKI"

Mikronanokompozyt grafit-cynk jako materiał do konstrukcji sensora temperatury węzła tarcia

Czytaj za darmo! »

Mikronanokompozyty są mieszaninami faz nano i faz mikro oraz faz przejściowych, tzw. mezofaz, przeważnie powstałych np. w procesach technologicznych. Występuje korelacja pomiędzy skalą wielkości składników fazowych a ich właściwościami [1, 2]. W nanokompozytach obserwujemy polepszenie właściwości mechanicznych, tribologicznych oraz eletrotribologicznych, również w przecięciu ze skalą mikro. [...]

Modyfikacja powierzchni mikro- i nanoproszków - napełniaczy mikronanokompozytów polimerowych

Czytaj za darmo! »

Nanokompozyty polimerowe znajdują się obecnie w głównym nurcie badań wielu laboratoriów naukowych. W odróżnieniu od nanokompozytów mikronanokompozyty posiadają dwa typy napełniaczy proszkowych: jeden w skali nano oraz dodatkowy w skali mikro, stanowiący pomost do makroskali oraz poszerzający możliwości modyfikacji ich własności. W celu zmian ich własności wykonuje się modyfikacje powierzchn[...]

 Strona 1