Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"SEBASTIAN MOLIN"

Impedance spectroscopy as a diagnostic tool of degradation of Solid Oxide Fuel Cells


  Solid oxide fuel cell (SOFC) is an electrochemical device that converts chemical potential energy directly into electrical power. In comparison with a traditional combustion process, the SOFCs offer greater efficiency, reliability and environmental friendliness [1]. The SOFCs have a great potential to generate power from a wide range of fuels: hydrogen, carbon monoxide, hydrocarbons and alcohols. However, when operated, the fuel cells usually degrade. The nature of this process depends on the type of the applied fuel and materials used to fabricate the SOFC. In particular, when hydrocarbons are used as a fuel, a carbon can deposit inside the anode structure [2]. The deposited carbon may cause a complete degradation of the fuel cell. Further development of the SOFCs requires investigation of degradation process during fuel cells operation. Among the fuel cell diagnostic tools, AC impedance spectroscopy is a powerful technique [3]. This method allows obtaining information about different electrode processes, namely, oxygen reduction reaction kinetics, mass transfer and electrolyte resistance losses [4]. Selection of the appropriate experimental conditions (temperature, pressure and flow rate) may provide information extracted from the impedance spectra about the performance losses from the each fuel cell element separately [3,5]. Different electrode processes reveal unique characteristic frequencies, which depend on cell structure, materials used for SOFC fabrication and testing conditions. For example, in case of the anode supported cells with LSM ((La0.75Sr0.25)0.95 MnO3) cathode operated at 750°C it was found [6], that the characteristic freque[...]

Electrical properties of porous nanocrystalline undoped ceria oxygen sensor

Czytaj za darmo! »

Gas sensors are becoming indispensable in many applications. They play important role in controlling our everyday environment. Nowadays many gas sensors are commercially available, either for poisonous species (nox, Sox) or for other gases, e.g. hydrogen, nitrogen, oxygen, alcohols etc [1]. research trend in this discipline is connected with improving sensor response time and stability in lo[...]

Wytwarzanie i charakteryzacja rezystancyjnych czujników tlenu z wykorzystaniem SrTi0.65Fe0.35O3


  Czujniki gazów są przyrządami znajdującymi szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Usprawniają zarówno liczne procesy produkcyjne, jak i jakość codziennego życia poprzez kontrolę otaczającej atmosfery. Zastosowanie nowoczesnych czujników gazów wpływa bezpośrednio na stan środowiska, czego przykładem są np. czujniki lambda stosowane w samochodach, które umożliwiają redukcję wydzielania zanieczyszczeń poprzez kontrolowanie stechiometrycznego procesu spalania paliwa w silnikach samochodowych. Wśród dostępnych materiałów, czujniki zbudowane w oparciu o materiały ceramiczne posiadają wiele wyróżniających je cech [1]. Są wytrzymałe mechanicznie, pracują w szerokim zakresie temperatur, mogą być wykonane wieloma technikami: cienkie/grube warstwy, pastylki, itp. Wśród kilku typów czujników, wyróżnić można czujniki rezystancyjne, których zasada działania opiera się na zmianie przewodności elektrycznej (rezystancji) w wyniku oddziaływania materiału z którego zbudowany jest czujnik z otaczającymi gazami. W porównaniu do czujników potencjometrycznych czy amperometrycznych, budowa czujnika rezystancyjnego jest mniej skomplikowana. Do prawidłowego działania czujnik taki nie wymaga ani gazu odniesienia, ani bariery dyfuzyjnej i może być cały bezpośrednio umieszczony w badanej atmosferze. Z tego względu, tradycyjną sondę lambda, wykonywaną najczęściej jako czujnik potencjometryczny z elektrolitem z YSZ (tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru - yttria stabilized zirconia) próbuje się zastąpić czujnikami rezystancyjnymi (np. TiO2, domieszkowane SrTiO3). Czujniki takie pracują w wysokich temperaturach, powyżej 600°C i muszą być stabilne w długim okresie działania w agresywnym środowisku spalin. Podstawową wadą takich materiałów jest zależność przewodności elektrycznej zarówno od temperatury, jak i ciśnienia parcjalnego tlenu. Przewodnictwo elektryczne materiałów ceramicznych stosowanych do konstrukcji rezystancyjnych czujników tl[...]

Oxide layers fabricated by spray pyrolysis on metallic surfaces


  A rapid degradation of the implants is the main problem of the contemporary implantology. Due to the structural role of the bone, the titanium alloys and austenitic steel, type 316L are frequently used for the manufacturing of implants. This steel is not deformed, does not change color, and has hypoallergic properties. However susceptibility to pitting and crevice corrosion in chloride ions environment are objectionable features [1]. This is a significant issue to prepare a suitable implant’s outer layer to improve adhesion of osteogenic cells and anti-corrosion properties. The most commonly used methods of thin films layering are: CVD (Chemical Vapor Deposition), PVD (Physical Vapor Deposition) or PLD (Pulsed Laser Deposition). Unfortunately, most of them are relatively expensive and the process is complex. It would be useful to find the cheaper method with the less complexity. Spray pyrolysis deposition of thin ceramic films depends on the atomization of liquid precursor, droplet transport towards the heated substrate, droplet impact, spreading the liquid on the substrate and the evaporation of the solvent, then the distribution of deposited material [2]. Such layers can be obtained when the operating temperature is above the boiling point of the precursor. It is important to remember about the limit of the surface temperature above which it is not possible to obtain a continuous layers. In this paper it has been determined the optimal conditions preparation for the yttrium stabilized zirconium layers on the steel substrate. The spray pyrolysis method to produce corrosion protective [...]

 Strona 1