Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ŁODZIŃSKI"

Sterowanie Pareto-optymalne procesem wieloetapowym oparte na analizie wielokryterialnej

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono metodę wyboru sterowania Pareto-optymalnego procesem wieloetapowym. Procesy wieloetapowe to takie, które różnią się opisem matematycznym w różnych częściach horyzontu sterowania, zwanych etapami. Każdy etap charakteryzuje się wektorowym wskaźnikiem jakości. Metody optymalizacji wielokryterialnej nie dają jednego rozwiązania, ale cały zbiór rozwiązań. Metoda wyznaczania ste[...]

 Strona 1