Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Makowiecki"

Wentylacja wobec skażenia powietrza w wyniku nadzwyczajnych zagrożeń


  Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach stanowią istotny czynnik w zabezpieczeniu środowiska wewnętrznego w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnego stężenia powietrza atmosferycznego czynnikami chemicznymi lub biologicznymi, wydzielonymi w sposób zamierzony lub przypadkowy. Omówiono czynniki mające wpływ na ochronę jakości powietrza wewnętrznego Keywords: ventilation and air conditioning systems, important factor, chemical or biological agents Abstract Ventilation and air conditioning systems in buildings is an important factor of internal environment security in situations of emergency atmospheric air concentration caused by chemical or biological agents emitted accidentally or deliberately. The factors affecting the protection of indoor air quality are discussed © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Wentylacja wobec skażenia powietrza w wyniku nadzwyczajnych zagrożeń Ventilation to Air Pollution as a Result of Emergency Situation JERZY MAKOWIECKI*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 41/6 (2010) 213÷215 www.cieplowent.pl NORMALNE funkcje i zadania wentylacji/klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej, a zatem zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach, komfortowych i zdrowych warunków do pobytu i pracy użytkowników, a zarazem uwzględnienie wymagań odnośnie do budynków i wyposażenia pomieszczeń, zostają wzbogacone o funkcję ochrony użytkownika przed skutkami nadzwyczajnego skażenia powietrza atmosferycznego. Zagrożenie bezpieczeństwa naturalnego środowiska człowieka, a ściślej skażenie atmosferycznego powietrza może pochodzić z różnych przyczyn i źródeł, może być skutkiem przypadkowego zdarzenia, niezamierzonego działania lub też działania celowego. Zdarzenia te mogą wynikać z przyczyn naturalnych (epidemie, pożary), z osiągnięć cywilizacyjnych (katastrofy przemysłowe, awarie produkcyjne, laboratoryjne, wypadki komunikacyjne i w transporcie), z aktó[...]

 Strona 1