Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JAN GUMUŁA"

Charakterystyki aerodynamiczne wybranych wywietrzników kominowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań pięciu najbardziej rozpowszechnionych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń, używanych do wspomagania wentylacji grawitacyjnej i zabezpieczania przewodów kominowych przed pojawieniem się w nich odwrotnego kierunku ruchu powietrza lub gazów spalinowych. Urządzenia te noszą różne nazwy: wywietrzniki, wywietrzaki, nasadki kominowe i inne. Montowane są jako przedłużenie i zak[...]

Charakterystyki aerodynamiczne kominowych wywietrzników obrotowych

Czytaj za darmo! »

Podano wyniki badań trzech najbardziej rozpowszechnionych rozwiązań konstrukcyjnych wywietrzników kominowych obrotowych i charakterystyki aerodynamiczne tych urządzeń. Charakterystyki zostały określone zarówno przy prawidłowej pracy wywietrzników, jak też pracy awaryjnej. ISTNIEJE duża liczba typów wywietrzników kominowych mających za zadanie wspomaganie wentylacji grawitacyjnej. W ostatnich latach bardzo rozpowszechniły się wywietrzniki obrotowe. Ten typ wywietrzników ma elementy obrotowe, które pod wpływem wiatru ustawiają się w pozycji zapewniającej ich najbardziej efektywną prace. Wywietrzniki obrotowe mają korzystne charakterystyki, co uzasadnia ich wzrost popularności. Do celów eksploatacyjnych, nie wystarczy jednak znajomość charakterystyk tych urządzeń, podczas[...]

Nowy typ wywietrznika kominowego - Budowa i charakterystyki aerodynamiczne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nowego typu wywietrznika kominowego. Układ przepływowy tego wywietrznika powoduje zwiększenie podciśnienia w przewodzie kominowym przez przeprowadzanie strug wiatru przez przewężenie znajdujące się nad przewodem kominowym. W przewężeniu wzrasta prędkość przepływu strugi powierza, a wzrostowi prędkości towarzyszy obniżenie ciśnienia statycznego w strudze. Obniżenie ciśnienia statycznego nad przewodem kominowym wywołuje zasysające działanie wywietrznika. Przestrzeń przyspieszająca strugę ograniczona jest dwoma poziomymi osiowosymetrycznymi dyskami, dzięki czemu urządzenie nie jest wrażliwe na zmianę kierunku wiatru a dyski stanowią równocześnie zabezpieczenie przed nawiewaniem wiatru do komina w przypadku strug skierowanych ukośnie do osi komina. Przebada[...]

 Strona 1