Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JERZY KOWALSKI"

Tendencje rozwojowe okrętowych silników spalinowych DOI:10.15199/148.2016.12.3


  W ostatnim 10-leciu nastąpił gwałtowny rozwój konstrukcji tłokowych silników spalinowych. Był on spowodowany m.in. zaostrzeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym emisji związków toksycznych do atmosfery. W pracy zaprezentowano nowe rozwiązania techniczne stosowane w silnikach okrętowych, prowadzące do ograniczenia emisji tlenków azotu i tlenków siarki przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa. Prezentowana analiza ma na celu przedstawienie i ocenę dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz próbę oceny dalszych kierunków rozwoju silników stosowanych w okrętownictwie. Skupiono się przy tym na tych rozwiązaniach konstrukcyjnych, które wpływają na przebieg procesu spalania w cylindrach silnika. Przedstawione zostały również koncepcje, które jak dotychczas nie znalazły szerszego zastosowania w okrętownictwie, ale mogą stanowić obiecującą alternatywę w przyszłych rozwiązaniach konstrukcyjnych silników spalinowych. Słowa kluczowe: silnik spalinowy, emisja, wtrysk paliwa, rozrząd zaworów, silniki 5- i 6-suwowe.Tłokowe silniki spalinowe są najpowszechniej stosowanymi źródłami energii mechanicznej w światowej flocie handlowej. Używane są głównie silniki o zapłonie samoczynnym dwu- i czterosuwowe. Silniki dwusuwowe są to wolnoobrotowe silniki o dużych wymiarach i mocy nominalnej wynoszącej od około 640 kW do 6800 kW z jednego cylindra. Stosowane są do napędu statków. Silniki czterosuwowe stosowane są zarówno do napędu statków, jak i agregatów prądotwórczych. W silnikach tych uzyskiwana jest energia mechaniczna w wyniku spalania paliwa. Efektem ubocznym tego procesu jest emisja do atmosfery produktów procesu spalania. Ilość i skład gazów spalinowych zależy od mocy silnika, jego czasu działania oraz składu mieszaniny palnej. Najpowszechniej stosowanym paliwem w żegludze morskiej jest paliwo kopalne w postaci ciekłej lub gazowej. Są to mieszaniny węglowodorów o zróżnicowanej budowie chemicznej i składzie [1]. W składzie ga[...]

Przędze mieszankowe trudnopalne przeznaczone na techniczne wyroby uszczelniające

Czytaj za darmo! »

Uruchomienie produkcji przędz trudnopalnych z włókien węglowych, aramidowych lub z ich mieszanek przeznaczonych na techniczne wyroby uszczelniające pozwoli na zastosowanie ich w miejsce dotychczas stosowanego azbestu. Azbest z uwagi na swoje własności znalazł szerokie zastosowanie w różnych typach wyrobów. Przeprowadzone badania wskazują na niekorzystne rakotwórcze działanie azbestu i konieczność [...]

Analiza przyczyn uszkodzenia kompensatora mieszkowego zabudowanego w rurociągu ciepłowniczym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki makroskopowych i mikroskopowych badań wielowarstwowego kompensatora mieszkowego. Ich celem było określenie przyczyn znacznej degradacji materiału oraz wzdłużnego rozerwania fal jednego z mieszków tego kompensatora po ok. 12 latach jego eksploatacji. Przedstawiono także wyniki obliczeń, z których wynika, że w pewnych przypadkach możliwe były przekroczenia krytycznego zakr[...]

Wady synchronizacji wykorzystującej odbiorniki GNSS i sieć Ethernet NTP/PTP DOI:


  O niedoskonałościach systemu synchronizacji czasu do GPS mówi się od dawna. O ile świadomi tego faktu są eksperci, zajmujący się synchronizacją czasu, o tyle użytkownicy systemów synchronizacji czasu nie doceniają znaczenia problemu. Dotyczy to szczególnie energetyków, wśród których mało znana jest teza możliwego cyberataku na infrastrukturę synchronizacji (Time Synchronization Attack), której skutkiem mógłby być np. blackout. Mimo, że prawdopodobieństwo skuteczności takiego ataku wydaje się nadal niewielkie, to okoliczności podobnych wcześniejszych awarii sprawiają, że zagrożenie może być realne. Retrospektywna analiza East Coast Blackout (2003 r.) wskazała jako jedną z ważnych przyczyn awarii wewnętrzny błąd związany z rozsynchronizowaniem systemu firmy General Electric SCADA typ XA/211). Wywołało to zjawisko hazardu (skutek wyprzedził przyczynę) danych telemetrycznych otrzymywanych z PMU (Phase Measurement Unit) IEEE C.37, a w konsekwencji wydano błędne decyzje, które doprowadziły do przeciążenia systemu energetycznego i efektu kaskady awarii na dużym obszarze USA i Kanady. Na te same zagrożenia wskazano również podczas spotkania europejskiego sektora finansowego wiosną 2017 r. w Londynie podczas warsztatów poświęconych dyrektywie ESMA2) MiFID II. W sektorze finansowym od kilku lat nasila się problem destabilizacji synchronizacji na giełdach finansowych w Nowym Jorku i Londynie. Ekspertów zaniepokoiły okoliczności, sprzyjające takiemu zagrożeniu i nakładające się wzajemnie na siebie fakty: ● zagrożenie terroryzmem i cyberterroryzmem, ● niski stopień świ[...]

 Strona 1