Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW DUNAJSKI"

Nowe generacje SQUID do zastosowań w biomagnetometrii

Czytaj za darmo! »

Nadprzewodzące czujniki pola magnetycznego - SQUID (ang. Superconducting Quantum Interference Device) oraz współpracujące z nimi transformatory strumienia magnetycznego umożliwiają pomiar bardzo słabych pól magnetycznych w obecności dużych pól zakłócających. Szczególnie interesujące jest badanie pól magnetycznych wytwarzanych przez organizmy żywe, pól magnetycznych towarzyszących niektórym [...]

Postęp elektrotechniki a rozwój inżynierii biomedycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozwój wybranych metod i aparatury medycznej w szczególności technik obrazowania, elektrografii i elektroterapii serca w odniesieniu do postępu elektrotechniki. Obecnie inżynieria biomedyczna ma charakter wybitnie interdyscyplinarny, ale wpływ elektrotechniki na jej rozwój jest wyraźnie znaczący. Abstract. Development of methods and medical instrumentation, particularly medical imaging, electrography and cardiac electrotherapy in relation to in electrical engineering was presented. Now biomedical engineering has interdisciplinary character but influence of electrical engineering for progress in biomedical engineering is notable. (Electrical engineering progress and development of biomedical engineering). Słowa kluczowe: inżynieria biomedyczna, elektrotechnika[...]

The electrical activity of brain in upright posture provoked syncope


  The knowledge of symptoms and signs of patients with transient loss of consciousness (TLOC) is crucial for reliable clinical diagnosis of patients with syncope. The syncope is defined as a TLOC caused by cerebral hypoperfusion [1]. The three main types of syncope are distinguished: cardiac syncope, neurally mediated syncope and syncope due to autonomic failure (orthostatic hypotension). The cardiac syncope can be evaluated by invasive electrophysiological study. The head up tilt test (HUT) with beat to beat measurements of heart rate and blood pressure of patients provides the sufficient diagnose of neurally mediated syncope and syncope caused by autonomic failure. For diagnose the standard classification, consists of four types of vasovagal reaction (including cardiodepressive reaction i.e. heart rate decrease and vasodepressive reaction i.e. arterial pressure decrease): I. mixed, IIa. cardiodepressive, IIb. cardiodepressive, III. vasodepressive, is applied.The neurally mediated and cause by autonomic failure syncopes develop hypotension thus cerebral hypoperfusion. Therefore in presented study we extended the common use set of measurements to electrical activity of brain examination [2]. The statistically significant differences of blood flow and hemoglobin concentration in brain vessels during syncope induced by HUT observed in patients with induced lack of consciousness vs. patients with negative test results were reported in our further study [3]. The blood flow of brain was assessed by ultrasonic, transcranial doppler (TD) and hemoglobin concentration changes (oxygenated and deoxygenated fractions) by near infrared spectroscopy (NIRS). The similar results were reported by other researches. Our study [4, 5] of electrical activity of brain in course of HUT proved appearance of pathology of EEG within tyes (30-60) seconds prior to syncope attack. In our studies we didn’t determinate of the exact interval between obser[...]

Dwukanałowa kardiografia impedancyjna stosowana do oceny dyssynchronii międzykomorowej serca – wstępne wyniki


  Stała resynchronizacyjna stymulacja serca CRT (Cardiac Resynchronization Therapy) jest metodą leczenia pacjentów z lewokomorową dysfunkcją skurczową serca. Do kwalifikacja pacjentów do CRT służą następujące kryteria: frakcja wyrzutowa EF (Ejection Fraction) < 35%, wydolność III/IV klasa NYHA (klasyfikacja wydolności New York Heart Assiocation) oraz czas trwania zespołu QRS powierzchniowego EKG > 120 msek. Kryterium czasu trwania zespołu QRS służy do diagnozowania zjawiska dyssynchronii międzykomorowej. Dwa pozostałe kryteria służą do diagnozy stopnia niewydolności pacjenta. Metoda CRT polega na wprowadzeniu drogą przez żylną, z wypreparowanej lub nakłutej tętnicy podobojczykowej, poprzez żyłę główną górną do prawej komory serca i jednej z żył wieńcowych (w celu stymulacji lewej komory serca), elektrod wewnątrzsercowych do stałej stymulacji serca. Zazwyczaj wprowadza się również tą samą drogą trzecią elektrodę do prawego przedsionka serca. Elektrody są łączone z trójkanałowym implantowanym rozrusznikiem serca. System rozrusznika pozwala na zaprogramowanie optymalnego opóźnienia przedsionkowo komorowego (AV) oraz opóźnienia między prawą i lewą komorą serca. Podstawowym warunkiem stosowania CRT jest narzucenie rytmu stymulatora tzn. inicjowania przez impuls stymulatora każdego cyklu pobudzenia serca. W przypadku własnych pobudzeń pacjenta zostaje zachowana patologia przewodzenia pobudzenia serca, nadal występuje dyssynchronia międzykomorowa i stosowana metoda nie przynosi efektu terapeutycznego. CRT przynosi zdecydowaną poprawę kliniczną manifestowaną przejściem do niższej grupy NYHA i zwiększeniem EF u około 60…70% pacjentów leczonych tą metodą. [...]

 Strona 1