Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ PIEŃKOS"

O pomiarach pracy wyjścia stopów metali trudnotopliwych

Czytaj za darmo! »

Praca wyjścia WF (ang. Work Function) czystych metali trudnotopliwych takich jak W, Re, Mo,Ta, Hf jest znana od co najmniej pół wieku. W ostatnich latach jako metali trudnotopliwych używa się coraz częściej stopów ReWi ReMo w celu polepszenia właściwości czystych metali (W i Mo), które stają się kruche po długotrwałym żarzeniu w próżni lub atmosferze gazu szlachetnego wskutek rekrystalizacji. Ponadto użycie wymienionych stopów pozwala na zmniejszenie zużycia kosztownego renu. Te nowoczesne stopy nie były badane jednak ze względu na ich prace wyjścia elektronów. Brak danych na ich temat zmusił nas do wynalezienia nowej, oszczędnej a zarazem precyzyjnej metody pomiaru wykorzystującej zjawisko termoemisji elektronowej. Pomiary Do pomiaru stosowaliśmy jako katodę krótkie prostoli[...]

Warunki krytyczne dla prostego magnetronu o geometrii osiowej


  The motion of electrons in homogeneous magnetic field perpendicular to electric field with axial geometry of a cylindrical capacitor was considered yet in early 30-ties of 20-th century, eg. [1] and references therein. The most useful trajectories are those which do not terminate on the anode and the motion can be periodic. The maximum size has so called critical trajectory being tangential to the inner surface of anode, see Fig. 1. This formula may be used for determination of electron charge to its mass ratio for small radii of the cathode [2, 3]. However, in the general case, we have obtained the following formula: (4) where the factor Θ may be calculated numerically for the critical trajectory as described below. Computation of the radius of curvature Computer simulation of particle motion[...]

Wyznaczenie pracy wyjścia stopu 75W25Re metodą termoemisji elektronowej wspomaganej symulacją komputerową


  W ostatnich latach jako metali trudnotopliwych używa się stopów zamiast czystych metali (W, Mo, Re). Jedną z zalet, którą posiadają stopy jest lepsza wytrzymałość mechaniczna po długotrwałym wygrzewaniu, co m.in. przekłada się na trwałość katod pracujących w źródłach jonów. Często używanym metalem do tworzenia stopów z wolframem jest ren. Stopy WRe względem czystego wolframu posiadają lepsze właściwości w różnych zastosowaniach, a optymalna zawartość renu w stopach z wolframem mieści się w granicach 18…32% [1]. Oprócz nowych właściwości mechanicznych, stopy uzyskują zazwyczaj inne parametry elektryczne, które są trudne do teoretycznego określenia. Niezbędne są zatem pomiary, które w sposób szybki i niewymagający skomplikowanego eksperymentu dostarczą szukanych parametrów. Nasza metoda pozwala poprzez nieskomplikowane pomiary napięcia i natężenia prądu oraz przeprowadzenie komputerowej symulacji żarzenia katody wyznaczyć zależność oporu właściwego od temperatury oraz określić pracę wyjścia. Eksperyment Katoda z badanego stopu była umieszczona wewnątrz spiralnej anody wykonanej z drutu molibdenowego. Katoda w postaci cienkiego drutu była przyspawana do doprowadzeń prądowych wykonanych z drutu niklowego o średnicy 1 mm, a w miejscach łączenia zostały dodatkowo umieszczone termopary Pt-PtRh służące do rejestrowania temperatury końców katody T1, T2 podczas eksperymentu. Platynowe druty termopar posłużyły również do pomiaru napięcia żarzenia U na katodzie. Całość została zmontowana bezpośrednio na przepuście elektrycznym i umieszczona w komorze próżniowej. Do żarzenia katody użyto laboratoryjnego stabilizatora prądu. W p[...]

 Strona 1