Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"SŁAWOMIR LIGENZA"

Parallel operation of MOSFET and IGBT transistors in resonant mode converter

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki symulacji i pomiarów układu równolegle połączonych tranzystorów MOSFET i IGBT pracujących w zasilaczu rezonansowym w trybie "soft-switching". Porównano straty mocy w poszczególnych tranzystorach oraz w przypadku równoległego ich połączenia. Wykazano, że konfiguracja równoległa jest obiecującą konfiguracją do zastosowania w zasilaczach rezonansowych w których występują, ze względu na charakter układu, duże przetężenia prądu (Symulacja i badanie układu równolegle połączonych tranzystorów MOSFET i IGBT pracujących w zasilaczu rezonansowym) Abstract. In this paper a parallel operation of MOSFET and IGBT transistors in soft switching applications is analysed by means of the simulation procedure and implementation in test circuits. Power loses in MOSFET, IGBT and for parallel connection was compared. It shows that parallel configuration is the best choice for high power resonant mode converters.. Słowa kluczowe: równoległe połączenie kluczy półprzewodnikowych, zasilacz rezonansowy, klasa DE. Keywords: parallel operation of semiconductor switches, class DE resonant converter, resonant-mode power supplies, soft switching. Introduction MOSFET and IGBT transistors have been recently the most popular semiconductor switches proposed for the electric circuits of small to high power application. Parallel operation of power semiconductors is used in many application with hard and soft switching for optimizing costs and/o[...]

Design techniques for the reduction of the radiated electromagnetic emission in flyback SMPS

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono proces projektowania jednofazowego zasilacza o mocy 200W do zasilania modułów z diodami świecącymi LED z uwzględnieniem wymagań normatywnych. Zaprezentowano metody detekcji źródeł zaburzeń oraz zaproponowano sposoby zmniejszenia poziomu promieniowania biorąc pod uwagę poszczególne moduły zasilacza. Techniki zmniejszenia emisji zaburzeń promieniowanych w zasilaczach impulsowych z przetwornicami typu flyback. Abstract. This paper presents design process of one-phase 200W switching mode power supply dedicated for luminaires with LED diodes according to EU standards. Technics of detection of electromagnetic emission sources in the SMPS sub-modules as well as methods of reduction of emission level were shown. Słowa kluczowe: zasilacze impulsowe, oznaczenie CE, emisja fal elektromagnetycznych, kompatybilność elektromagnetyczna. Keywords: switch mode power supply, CE mark, electromagnetic emission, electromagnetic compatibility. Introduction This paper presents one-phase 200W switching mode power supply dedicated for luminaires with LED diodes according to EU standards: LVD [...]

Zintegrowany element magnetyczny zwiększający sprawność rezonansowych układów przetwarzania energii

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowy sposób projektowania uzwojeń i budowy zintegrowanego elementu magnetycznego mający na celu poprawę sprawności i osiągnięcia dużej gęstości mocy w szeregowo-równoległych LCLC, rezonansowych układach mocy pracujących w klasie DE. Wykorzystując superpozycję dwóch wektorów indukcji magnetycznej zorientowanych względem siebie prostopadle niemal dwukrotne zwiększono energię zgromadzoną w obwodzie magnetycznym. Zaprezentowano również symulacje SPICE w celu oceny wyników przedstawionej koncepcji. Abstract. This paper presents a new winding design and construction of an integrated magnetic element to achieve high efficiency and high power density in class DE series-parallel LCLC resonant power converter. Superposition of two magnetic inductions oriented orthogonally with respect to each other in the combined magnetic circuit allows to double the energy peak values in the selected portion of a magnetic circuit. SPICE simulation converter are also presented to evaluate the performance (Integrated magnetic element for improving efficiency of resonant power converter). Słowa kluczowe: zintegrowany element magnetyczny, uzwojenia ortogonalne, szeregowo-równoległa LCLC przetwornica rezonansowa. Keywords: integrated magnetics, orthogonal windings, series-parallel LCLC resonant power converter. Wstęp Od współczesnych rozwiązań zasilaczy impulsowych oczekuje się spełnienia trzech podstawowych wymagań dotyczących zapewnienia: parametrów funkcjonalnych, spełnienia wymagań prawnych (znak CE) oraz ekonomicznych związanych przede wszystkim z ceną produkcji. W artykule zaprezentowano koncepcję innowacyjnej przetwornicy DC/DC o napięciu wejściowym 400VDC, napięciu wyjściowym 100V i mocy 300W dedykowanej do zastosowania w systemach oświetlenia LED lub innych aplikacjach, w których wymagany jest prądowy tryb wyjścia. Ze względu na charakter aplikacji, w fazie koncepcyjnej szczególny nacisk położono na zmniejszenie masy i wymiarów z[...]

Projekt i budowa przetwornicy rezonansowej LLC o dużej dynamice sterowania diodami LED DOI:10.15199/48.2017.08.12

Czytaj za darmo! »

Systemy oświetleniowe wykorzystujące diody LED stały się już bardzo powszechne i można je znaleźć praktycznie w każdej aplikacji, począwszy od latarek i ekranów LCD, poprzez lampy uliczne, oświetlenia specjalistyczne, samochodowe i ogólnego przeznaczenia, a skończywszy na reflektorach i lampach dużej mocy [1, 2]. W tak szerokim zakresie aplikacji występują również wielokryterialne metody doboru systemu zasilania, w których koszt wytworzenia, sprawność i niezawodność należą do najbardziej istotnych parametrów. W artykule zaprezentowano projekt i budowę 350-watowej przetwornicy rezonansowej opartej na nowatorskiej topologii LLC z ogranicznikiem dobroci charakteryzującej się dużą sprawnością, niską emisją zaburzeń radioelektronicznych oraz dużą dynamiką sterowania diodami LED [3]. W praktyce, w systemach zasilających diody LED umowną granicą dla rozwiązań wykorzystujących przetwornice rezonansowe jest moc Zawiera ona układ półmostkowego falownika składającego się z tranzystorów typu MOS T1 i T2, do których dołączono równolegle kondensatory CT1 i CT2 w celu minimalizacji strat przełączania, zapewniając pracę w klasie DE i w trybie ZVS (Zero Voltage Switching). Falownik obciążony jest szeregowym obwodem rezonansowym składającym się z szeregowo-równoległego połączenia powyżej 100 W. Układy rezonansowe mają wiele zalet w stosunku do rozwiązania wykorzystującego topologię typu flyback, pozwalając na wykonanie zasilacza o małych gabarytach i dużej sprawności. Niestety ich wadą jest duży spadek sprawności dla obciążeń znacznie odbiegających od obciążenia nominalnego. Dodatkowo trudno jest wykonać zasilacz rezonansowy o szerokim zakresie regulacji napięcia wyjściowego połączonego ze sterowaniem prądem w pełnym zakresie. Opisana przetwornica DC/DC, dzięki zastosowanej topologii oraz Zintegrowanego Elementu Magnetycznego (ZEM) osiąga sprawność ponad 96%. Dodatkowo, zastosowanie ogranicznika dobroci zapewnia zwiększoną odporność na dy[...]

Jednofazowy zasilacz przemysłowy dużej mocy - uwzględnienie wymagań EMC w procesie projektowania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono proces projektowania i wybrane zagadnienia konstrukcyjne jednofazowego zasilacza o mocy wyjściowej 2kW z uwzględnieniem wymagań EMC. Abstract. Designing process and evaluation of 2kW power supply fed from one phase mains checked according to EMC requirements. (Power supply for industrial applications checked according to EMC requirements). Słowa kluczowe: zasilacze impulsowe, ozn[...]

Elementy magnetyczne w zasilaczu o mocy 2 kW

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono proces optymalizacji konstrukcji elementów magnetycznych stosowanych w zasilaczu dużej mocy, zasilanym z sieci jednofazowej. Dedykowaną aplikacją jest przemysłowy system ładowania akumulatorów o napięciu maksymalnym 155 V i programowanej charakterystyce prąd-napięcie. Konstrukcja przygotowywana jest tak, aby spełnić wymagania stawiane przez dyrektywę CE oraz przemysł samochodow[...]

Magnetic component design and switching technique in high efficiency flyback SMPS

Czytaj za darmo! »

In the article analysis of energy losses in the flyback converter as function of transformer design and operating frequency is presented. An introduction of a resonant snubber circuit on the secondary side of the flyback transformer, combined with controlled switching time of the transistor is discussed. Streszczenie. W artykule zaprezentowano analizę strat w zasilaczu w funkcji parametrów transformatora oraz częstotliwości pracy. Przedstawiono wpływ zastosowania tłumika rezonansowego w połączeniu z kontrolowanym czasem przełączania tranzystora kluczującego. (Projekt składowej magnetycznej I technika przełączania układu SMPS). Keywords: flyback, transformer losses, switching optimization, efficiency. Słowa kluczowe: flyback, straty transformatora, optymalizacja przełączania, sprawność. Introduction The LED lighting market is growing rapidly, so there is a demand for high efficient, not expensive power supplies. The power requirements are usually between 30 W - 200 W. The flyback SMPS converter offers a low component count design while still being able to deliver power in the aforementioned range. The reduced component count, in comparison with e.g. forward converter, allows for a lower cost, high efficiency and smallsized design of the power supply. This paper will focus on improving the design of the flyback converter and will present a modification to the switching scheme. In the article an analysis of energy losses in the flyback converter as function of operating frequency will be presented. The analysis includes transformer winding losses resulting from current conduction, air gap influence, core losses, transistor switching losses and conduction los[...]

Filtracja zaburzeń przewodzonych w rezonansowym konwerterze do zasilania lamp z diodami LED dużej mocy. DOI:10.12915/pe.2014.07.042

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono projekt filtru zaburzeń przewodzonych w zasilaczu rezonansowym do lamp z diodami LED, który jest niezbędnym elementem konstrukcyjnych aby móc spełnić wymagania określone w normie PN EN 55015. Przeprowadzono obliczenia symulacyjne filtru. Zaprezentowano najpopularniejsze metody pomiarów filtrów wraz z określeniem ich ograniczeń w zależności od zakresu częstotliwości pracy oraz impedancji systemu zasilania. Abstract. This paper presents design process of one-phase 120W switching mode power supply dedicated for luminaires with LED diodes according to EU standards. Technics of detection of electromagnetic emission sources in the SMPS sub-modules as well as methods of reduction of conducted emission level were shown. Conducted emission filter in resonant converter for high power LED lighting applications. Słowa kluczowe: zasilacze impulsowe, oznaczenie CE, emisja fal elektromagnetycznych, kompatybilność elektromagnetyczna. Keywords: switch mode power supply, CE mark, electromagnetic emission, electromagnetic compatibility. doi:10.12915/pe.2014.07.42 Wstęp Wprowadzone w ostatnich latach nowe ustawodawstwo dotyczące minimalnej efektywności źródeł światła spowodowały zwiększenie zainteresowania przetwornicami do zasilania lamp z diodami LED. Poza wysoką sprawnością przetwarzania muszą one spełniać wymagania norm europejskich a w szczególności PN-EN55015:2011P. Standard ten określa poziomy emisji i odporności na zaburzenia EM jakie muszą spełniać urządzenia oświetleniowe. W artykule opisano wyniki prac nad filtrem sieciowym, który zapewnił spełnienie tych wymagań w zasilaczu sieciowym o mocy wyjściowej Pout = 120W i napięciu wyjściowym Uout = 90V. Omówiono również procedurę projektowania i metodę pomiarową która w skuteczny sposób doprowadziła do znaczącego obniżenia poziomu emisji wysokoczęstotliwościowych zaburzeń przewodzonych do sieci zasilającej. Wstępna analiza układu Uproszczony schemat zasilacza przedstaw[...]

 Strona 1