Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ JEZIERSKI"

O promieniowaniu rentgenowskim raz jeszcze

Czytaj za darmo! »

Wdrażane u nas w kraju normy europejskie PN-EN np. z zakresu badań nieniszczących metodami radiologicznymi często są krytykowane przez specjalistów zarówno pod względem merytorycznym ale także i tematyczno-organizacyjnym. Jednakże ze względu na wymóg wiernego ich tłumaczenia na język polski, a także z powodu braku aktywnego udziału naszych specjalistów przy tworzeniu nowych norm (po wejściu [...]

Radiografia neutronowa

Czytaj za darmo! »

Radiografia neutronowa [Neutron Radiography (NR)] - jakkolwiek stosowana na mniejszą skalę niż radiografia promieniowaniem rentgenowskim czy gamma - już w latach 60. ubiegłego wieku stała się rutynową metodą defektoskopową. Początkowo nie spotkała się ona z tak powszechnym zainteresowaniem jak radiografia rentgenowska. Promienie X, zwane rentgenowskimi, wykryte przez niemieckiego uczonego Wi[...]

Radiografia komputerowa - pośrednia radiografia cyfrowa

Czytaj za darmo! »

Wdrożenie u nas w kraju nowych norm europejskich dotyczących radiografii przemysłowej [tab. I] m.in. z użyciem pamięciowych luminoforowych płyt obrazowych [1,2], bez wątpienia spowoduje zainteresowanie wielu laboratoriów badań nieniszczących zastosowaniem tej nowej metody badań w miejsce dotychczasowej radiografii konwencjonalnej tj. radiografii na błonach. Radiografia z użyciem w.w. płyt ob[...]

Radiografia błyskowa - początki i teraźniejszość

Czytaj za darmo! »

Znaczna większość radiologicznych badań nieniszczących stosowanych w przemyśle czy gospodarce dotyczy: ► badania zjawisk statycznych, ewentualnie wolnozmiennych (np. radioskopia spoin w rurach podczas ich produkcji w hutach itp.), ► przedmiotem badań są materiały powszechnie stosowane jak: stopy metali, ceramika czy polimery, ► wykorzystywane jest przede wszystkim promieniowanie gamma ze sztucznych izotopów promieniotwórczych, promieniowanie rentgenowskie uzyskiwane z aparatów rentgenowskich o napięciu do 1 MV, rzadziej z akceleratorów liniowych o energii do 12 MeV (patrz różne normy dotyczące technik wykonywania przemysłowych badań radiograficznych). Poniżej przedstawione zostaną jedynie początki radiografii błyskowej (termin radiografii przyjęty umownie w l[...]

Promieniowanie rentgenowskie - obecne zastosowania


  Na łamach niniejszego czasopisma wielokrotnie publikowano artykuły o tematyce związanej z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego w badaniach nieniszczących materiałów czy wyrobów (głównie odlewów oraz złączy spawanych). Warto więc może przybliżyć czytelnikom, chociażby pobieżnie, inne obszary wykorzystania promieniowania rentgenowskiego w dzisiejszym świecie, które również mają istotny wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort naszego codziennego życia. Należy podkreślić, iż tak szerokie wykorzystywanie promieniowania rentgenowskiego w naszym życiu niezależnie od jego charakterystycznych właściwości fizycznych - przenikania przez materię, wynika m.in. stąd, że metody czy techniki wykorzystujące to promieniowanie to metody, techniki bezdotykowe i jednocześnie nie naruszające struktury badanego obiektu, tj. w pełni metody tzw. badań nieniszczących (nieinwazyjnych) NDT1). 2. Obecne wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego Promieniowanie rentgenowskie jest dzisiaj szeroko wykorzystywane już nie tylko w medycynie, ale również w wielu dziedzinach przemysłu, rolnictwa, produkcji żywności oraz farmaceutyków, ochrony środowiska, szeroko pojętego bezpieczeństwa (security), w różnych dziedzinach nauki, a także kultury (archeometria i historia kultury oraz sztuki). Natura i właściwości promieniowania rentgenowskiego pozwalają badać wewnętrzne struktury różnych (wszystkich) materiałów i obiektów zarówno na poziomie makro jak i mikrostruktury. Procesy produkcyjne w przemyśle stają się coraz bardziej złożone. Nowe i coraz bardziej zróżnicowane technologie powodują konieczność stosowania takich rozwiązań w zakresie kontroli, które są w stanie uwidocznić ukryte lub bardzo małe struktury. Aby zapewnić bezpieczeństwo w dziedzinach takich jak; przemysł motoryzacyjny, aeronautyka czy technologie medyczne, niezbędna jest inspekcja stosowanych tam elementów zespołów czy połączeń. Ciągły trend w kierunku miniaturyzacji a jednocześnie coraz więk[...]

Radiografia cyfrowa w NDT (czesc I) DOI:


  W praktyce odbiorowej połaczen spawanych lub odlewów z wykorzystaniem metody radiograficznej do oceny ich jakosci coraz czesciej mamy do czynienia z technikami cyfrowymi, które zastepuja technika błonowa. Pojawiło sie wiele nowych terminów zwiazanych z rozwiazaniami technicznymi radiografii cyfrowej i wymaganiami jakosciowymi. Dlatego warto przyblizyc inspektorom dozoru technicznego (którzy na co dzien nie zajmuja sie fizycznym wykonywaniem nieniszczacych badan radiograficznych) tej nowej techniki, która w obszarze medycyny prawie całkowicie wyparła z uzycia błone radiograficzna. Autor bedzie wdzieczny za krytyczne uwagi od czytelników do niniejszej publikacji.1. Wprowadzenie Obecnie niezaleznie od ustabilizowanej juz sytuacji w zakresie radiografii z wykorzystaniem luminoforowych płyt pamieciowych zwanej Storage Phosphor Radiography System (SPR), a czesciej znanej pod nazwa Computed Radiography (CR)1, czyli radiografii komputerowej2 (normy PNEN 147841, PNEN 147842), obserwuje sie dynamiczny rozwój róznych detektorów stosowanych do bezposredniej wizualizacji obrazu przeswietlanego obiektu. Poniewaz wczesniej funkcjonował juz termin Computed Radiography, dla odróznienia tej nowej techniki, wytwórcy detektorów jak i autorzy publikacji zaczeli uzywac terminu Direct Digital Radiography (DDR lub DR), czyli radiografia bezposrednia. Nalezy podkreslic, ze obie te techniki uzywaja komputera, jak równiez cyfrowego systemu zapisu i obróbki obrazu. Stad jest wiele nieporozumien w stosowaniu tychze pojec. Autor niniejszej publikacji proponuje stosowanie terminów: posrednia radiografia cyfrowa - dla radiografii z wykorzystaniem luminoforowych płyt pamieciowych (radiografii komputerowej) oraz bezposrednia radiografia cyfrowa - odpowiednio dla radiografii z wykorzystaniem detektorów do bezposredniej wizualizacji obrazu radiologicznego. Co wiec oznacza radiografia cyfrowa? - zródła promieniowania, osłony, obraz takie same jak w przyp[...]

Radiografia cyfrowa w NDT (czesc 2) DOI:


  W praktyce odbiorowej połaczen spawanych lub odlewów z wykorzystaniem metody radiograficznej do oceny ich jakosci coraz czesciej mamy do czynienia z technikami cyfrowymi, które zastepuja technika błonowa. Pojawiło sie wiele nowych terminów zwiazanych z rozwiazaniami technicznymi radiografii cyfrowej i wymaganiami jakosciowymi. Dlatego warto przyblizyc inspektorom dozoru technicznego (którzy na co dzien nie zajmuja sie fizycznym wykonywaniem nieniszczacych badan radiograficznych) tej nowej techniki, która w obszarze medycyny prawie całkowicie wyparła z uzycia błone radiograficzna. Czesc druga artykułu.Czesc II 5. Podstawowe charakterystyki detektorów cyfrowych Podstawowymi parametrami charakteryzujacymi detektory cyfrowe stosowane w NDT sa: - rodzaj panelu, - rozmiar matrycy, - wielkosc piksela (pixel pitch), - współczynnik wypełnienia pikseli (fill factor), - zakres energii i odpornosc na promieniowanie, - zakres dynamiczny (dynamic range), - stosunek sygnału do szumu (SNR - Signal - to - Noise Ratio), - rozdzielczosc przestrzenna (Spatial Resolution), - stosunek kontrastu do szumu (CNR - Contrast - to - Noise Ratio), - funkcja przenoszenia modulacji (MTF - Modulation Transfer Function), - kwantowa wydajnosc detekcji (DQE - Detective Quantum Efficiency), - szybkosc pracy panelu, czyli ilosc klatek na sekunde (frame rate, frame per second). rodzaj panelu Z przedstawionego w czesci I opisu wynika, ze podstawowym kryterium przy wyborze panelu jest zakres energii promieniowania i warunki pracy (laboratoryjne czy terenowe). W zdecydowanej wiekszosci beda to panele DDA z przemiana posrednia ze standardowymi matrycami na amorficznym krzemie (a-Si) opartymi na tranzystorach TFT (w zakresie energii do 15 MeV) lub z matrycami CMOS (do 225 kV). Znacznie rzadziej beda stosowane panele z przemiana bezposrednia oparte na amorficznym selenie (a-Se), a to z powodu mniejszych energii (do 150 kV), a takze ich delikatniejszej konstr[...]

 Strona 1