Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANNA CYSEWSKA-SOBUSIAK"

Wykorzystanie wirujących minisond USG w obrazowaniu medycznym

Czytaj za darmo! »

Rozwój nieinwazyjnych metod diagnostyki obrazowej zapoczątkował W. C. Roentgen, wykonując w 1896 r. pierwszy radiogram dłoni. Dzisiaj, nowoczesna myśl techniczna pozwala na wkraczanie w liczne obszary dotychczas niedostępne, wyznaczając także kierunki rozwoju współczesnej medycyny, w której diagnostyka obrazowa zajmuje jedną z kluczowych pozycji. Wideoendoskopia, ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny stanowią coraz doskonalsze narzędzia pozwalające na właściwe diagnozowanie i przeprowadzanie pod ich kontrolą precyzyjnych i skomplikowanych zabiegów operacyjnych oraz monitorowanie ich efektów i dalszego przebiegu leczenia [1-3]. Ze względu na stosunkowo małe obciążenie dla pacjentów cierpiących na nowotwory i inne poważne schorzenia, powodują na znaczne [...]

Zastosowanie wideoendoskopii w stentowaniu przewodu pokarmowego


  Diagnostyka obrazowa zajmuje jedną z kluczowych pozycji we współczesnej medycynie. Do zaawansowanych metod obrazowania w obrębie przewodu pokarmowego należy m.in. wideoendoskopia, która wraz z postępem technologicznym stanowi coraz doskonalsze narzędzie pozwalające na właściwe diagnozowanie, przeprowadzanie pod jej kontrolą precyzyjnych i skomplikowanych zabiegów operacyjnych oraz monitorowanie ich efektów i dalszego przebiegu leczenia. Zabiegi wewnątrznaczyniowe stanowią obecnie nowoczesny standard postępowania ze względu na ich dużą skuteczność oraz mniejsze ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków ubocznych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych przykładów zastosowania wideoendoskopii we wspomaganiu procedur stentowania w obrębie przewodu pokarmowego, a w szczególności przełyku. Możliwości aplikacyjne i ograniczenia wideoendoskopii Pierwszy giętki fiberoskop wykonano w 1957 r., a obecnie światłowodowa endofiberoskopia jest - obok ultrasonografii - jednym z rutynowo stosowanych sposobów diagnozowania struktury narządów [1, 2]. Endoskopy umożliwiają m.in. badanie wnętrza przewodu pokarmowego. W tym kontekście należy także wymienić endoskopię kapsułkową polegającą na obrazowaniu całego przewodu pokarmowego przy wykorzystaniu kamery zamkniętej w kapsułce, którą pacjent połyka. Wideoendoskop jest aparatem endoskopowym, wyposażonym w giętki wziernik, na końcu którego znajduje się mikrokamera CC D o wysokiej rozdzielczości. Światło do wnętrza ciała ludzkiego dostarczane jest ze źródła zewnętrznego za pomocą kabla światłowodowego. Natężenie doprowadzanego światła powinno być na tyle małe, aby nie wywołać uszkodzenia tkanek. Jeżeli końcówka światłowodu będzie w bezpośrednim kontakcie z tkanką, to może dojść do niepożądanego inwazyjnego efektu fototermicznego. Umieszczenie kamery na końcu endoskopu pozwala na realizację bezpośredniej transmisji pozyskiwanej informacji. Z punktu widzenia operatora, podstawowym [...]

Zastosowanie wzrokowych potencjałów wywołanych w obiektywnej ocenie ostrości wzroku

Czytaj za darmo! »

Obiektywne metody oceny ostrości wzroku, które wykorzystują badania wzrokowych potencjałów wywołanych (VEP), polegają na ocenie zmian elektrycznych potencjałów czynnościowych powstających w obrębie kory mózgowej. Badania te opierają się na pomiarze VEP za pomocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod i umożliwiają nieinwazyjne oraz szybkie i obiektywne zdiagnozowanie stopnia osłabienia wzroku.[...]

Nieinwazyjne pomiary elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku

Czytaj za darmo! »

Elektrofizjologiczne badania narządu wzroku polegają na ocenie zmian elektrycznych potencjałów czynnościowych powstających w obrębie gałki ocznej, mięśni ocznych oraz okolicy kory mózgowej. Większość tych badań opiera się na pomiarze wspomnianych potencjałów za pomocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod. Możliwe jest szybkie, dokładne i nieinwazyjne lub minimalnie inwazyjne zdiagnozowanie [...]

 Strona 1