Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ KOBYŁECKI"

Konwersja energii słonecznej i biomasy w ciepło - analiza pracy układu


  W artykule opisano funkcjonujący układ wykorzystujący odnawialne źródła energii w postaci kotłów opalanych biomasą oraz próżniowych kolektorów słonecznych, który został zaprojektowany do zaopatrzenia w ciepło (przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz centralne ogrzewanie) zespołu obiektów należących do Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechniki Częstochowskiej. Dzienne udziały energii pozyskiwanej ze słońca w całkowitej ilości energii produkowanej przez układ w niektórych miesiącach sezonów grzewczych wynosiły nawet kilkanaście, aż do 30%.WZRASTAJĄCE zapotrzebowanie na energię widoczne jest obecnie w wielu dziedzinach życia i znacząco wpływa na zmniejszanie dostępnych zasobów paliw kopalnych, jak również na degradację środowiska naturalnego. Pojawia się konieczność szukania alternatywnych rozwiązań i w związku z tym, uwaga kierowana jest ku źródłom niekonwencjonalnym, których promocja stanowi obecnie także priorytet Wspólnoty Europejskiej z przyczyn bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak również zrównoważonego rozwoju. Często spotyka się łączenie instalacji odnawialnych źródeł energii w układy skojarzone w różnych konfiguracjach. Systemy łączące pozyskiwanie energii z biomasy i promieniowania słonecznego najczęściej stanowią układ złożony z kotłów na biomasę oraz kolektorów płaskich. Zauważalne jest również wzrastające zainteresowanie wykorzystaniem energii słonecznej nie tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej, głównie za pomocą kolektorów płaskich, ale także wykorzystaniem słońca do ogrzewania pomieszczeń. W dużych jednostkach stosowane są często znacznie droższe próżniowe kolektory słoneczne, co daje możliwość uzyskiwania znaczących ilości ciepła również w okresach, gdy przeważa promieniowanie rozproszone, OGRZEWNICTWO dzięki zdecydowanie wyższej sprawności przetwarzania energii promieniowania słonecznego. Systemy zintegrowane, złożone z wielu urządzeń i zaopatrujące w ciepło większ[...]

 Strona 1