Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DOBROSŁAWA NIEŁACNA"

Wpływ temperatury zewnętrznej oraz prędkości wiatru na rozkład temperatury w przekroju poprzecznym ogrzewanej murawy boiska sportowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki numerycznych symulacji odtwarzających zachowanie się ogrzewanej murawy pod wpływem wariantowo zmiennych wielkości czynników klimatycznych. Uzyskując rozwiązanie dwuwymiarowego modelu przewodzenia ciepła w gruncie, metodą bilansów elementarnych wyznaczono rozkłady temperatury podczas pracy płaszczyzny grzewczej. Znajomość tych rozkładów daje nam możliwość wyznaczenia wie[...]

 Strona 1