Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ HACHoŁ"

Model numeryczny gałki ocznej do korekcji pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego elektronicznymi tonometrami okulistycznymi

Czytaj za darmo! »

Tonometry okulistyczne są powszechnie stosowanymi w okulistyce przyrządami do pomiaru ciśnienia cieczy wodnistej wewnątrz gałki ocznej (ciśnienie wewnątrzgałkowe). Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest jednym z podstawowych okulistycznych testów diagnostycznych. Prawidłowa wartość ciśnienia cieczy wodnistej (uwarunkowana istnieniem równowagi dynamicznej procesu wydzielania i odpływu) umożl[...]

Pupillometria dynamiczna z wykorzystaniem szybkiej kamery o wysokiej rozdzielczości


  Badanie dynamiki rozmiaru źrenicy ludzkiego oka, tzw. pupillometria dynamiczna, umożliwia ocenę relacji występujących pomiędzy współczulną i przywspółczulną aktywnością autonomicznego układu nerwowego człowieka, zarówno w normalnych fizjologicznych warunkach, jak i w przypadku oddziaływania na niego wszelkich czynników zewnętrznych, np. środków farmakologicznych, stanów emocjonalnych, zmęczenia fizycznego itp. Ponadto w dynamice źrenicy uwidaczniają się różne patologie systemu nerwowego i schorzenia neurologiczne, co moż być wykorzystane w neurookulistyce i psychofarmakologii, do klasyfikacji i oceny stopnia zaawansowania chorób neurologicznych lub postępu w ich leczeniu, oceny podatności na leki itp. [1-4]. Zalety badań pupillometrycznych, tj. obiektywizm i nieinwazyjność, w połączeniu z ich dużym potencjałem aplikacyjnym, stymulują rozwój systemów pomiarowych o coraz lepszej rozdzielczości przestrzennej i większej szybkości rejestracji oraz o coraz większych możliwościach zastosowanego typu stymulacji. Obserwowany w ostatnich latach istotny wzrost zainteresowania badaniami odruchu źrenicznego na światło PLR (ang. Pupil Light Reflex) jest wynikiem odkrycia w siatkówkach ssaków, obok dobrze poznanych komórek fotoreceptorowych - czopków i pręcików, nowego typu fotoreceptorów [5-7]. Są to samoistnie światłoczułe komórki zwojowe ipRGC (ang. intrinisically photosensitive Retinal Ganglion Cells), w których występuje nowo odkryty barwnik wzrokowy - melanopsyna. Komórki ipRGC są dodatkowo aktywowane przez tradycyjne fotoreceptory i wykazują rzadki S-OFF, (L+M)-ON typ odpowiedzi. Fotoreceptory te, rejestrując zachodzące w czasie zmiany intensywności promieniowania, pracują jako "licznik fotonów" i uczestniczą w tzw. niewzrokowych odpowiedziach na światło, takich jak regulacja rytmu dobowego i odruch zwężenia źrenicy. Badania jakościowe pokazały, że użycie światła chromatycznego do wywołania PLR może stać się testem klinicznym, któ[...]

 Strona 1