Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Marski"

NB IoT - NOWY WĄSKOPASMOWY STANDARD TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA INTERNETU RZECZY DOI:10.15199/59.2017.6.24


  Internet rzeczy (IoT), idea powstała w 1999 r., znajduje coraz więcej zastosowań. Przewiduje się, że będzie on miał zasięg globalny i w 2021 r. liczba urządzeń tego typu wyniesie około 1,5 biliona [1]. Rozwiązania i zastosowania IoT są szeroko omawiane w literaturze [2], [3]. Istotnym elementem IoT jest odpowiednia sieć łączności, głównie bezprzewodowej. Obecnie istnieje wiele standardów transmisji w pasmach nielicencjonowanych (ISM) takich jak: LoRa, NWave, OnRamo, Platanus, SIGFOX, Telensa, Amber Wireless, głównie o zasięgu lokalnym [4]. Wydaje się jednak, że lepszym rozwiązaniem są sieci komórkowe z dodatkową usługą IoT realizowaną przez operatorów. Organizacja 3GPP, poczynając od E-UTRA Release 12, wprowadziła przydatny dla IoT standard LTE Cat. 0, uwzględniający specyfikę transmisji danych z prędkością do 1 Mb/s pomiędzy urządzeniami (M2M - machine to machine communications) z uproszczonymi protokołami transmisji, co umożliwia obniżenie kosztu terminali. Kolejna wersja E-UTRA, Release 13 [5], przyjęta w czerwcu 2016 r. wprowadza standardy eMTC (LTE Cat. M1) i NB IoT - NarrowBand for the Internet of Things (LTE Cat. NB1) oraz EC-GSM-IoT [6]. W tym artykule opisano parametry standardu NB IoT. Krajowi operatorzy sieci komórkowych przewidują wkrótce uruchomienie usługi NB IoT. Wymaga to jednak modyfikacji stacji bazowych. 2. PARAMETRY SYSTEMU NB IoT 2.1. Tryby pracy System NB IoT jest zupełnie nowym standardem. Nie realizuje on większości funkcji szerokopasmowych terminali LTE. Wykorzystuje jednak funkcjonalności LTE, organizację widma i protokoły transmisyjne. Dzięki temu jest kompatybilny z LTE i do transmisji NB IoT mogą służyć zmodyfikowane stacje bazowe LTE. Możliwa jest także transmisja na poszczególnych nośnych systemu GSM. Transmisja w obu kierunkach jest wąskopasmowa i zajmuje pasmo o szerokości 180 kHz, tzn. jeden blok PRB LTE lub jeden kanał GSM o szerokości 200 kHz. System służy do przesyłania małej iloś[...]

DYNAMICZNA LOKALIZACJA OSÓB WEWNĄTRZ BUDYNKU Z BEACONAMI BLOTOOTH EDDYSTONE DOI:10.15199/59.2016.6.48


  DYNAMIC INDOOR LOCALIZATION OF PERSONS USING BLOTOOTH EDDYSTONE BEACONS Streszczenie: W artykule omówiono standard Eddystone- nowe zastosowanie standardu Bluetooth Smart (BLE). Przedstawiono działanie i parametry beaconów Eddystone, oraz typowe dziedziny zastosowań. Omówiono krótko metodę lokalizacji wewnątrz budynku wspomaganą filtrem Kalmana. Wykonano pomiary lokalizacji dynamicznej w pomieszczeniach przez zestawiony system Eddystone, w którym użyto beaconów polskiej firmy Kontakt.io i typowego smartfona z systemem Android. Abstract: The paper describes the Eddystone standard - a new application of the Bluetooth Smart (BLE). Operation and parameters of the Eddystone beacons and typical applications area were shown. The localization method inside building with Kalman filtering was briefly explained. The measurements of indoor dynamic localization were performed using Eddystone beacons from polish Kontakt.io manufacturer and typical Android smartfon. Słowa kluczowe: beacon, Bluetooth, filtr Kalmana, śledzenie 2D ruchu obiektu. Keywords: beacon, Bluetooth, Kalman filter, 2D object tracking. 1. WSTĘP Moduły radiowe Bluetooth BLE (lub Bluetooth Smart) są obecnie powszechnie stosowane w aplikacjach mobilnych. Eddystone [1], podobnie jak iBeacon wykorzystuje standard Bluetooth LE. Eddystone został zaprezentowany przez firmę Google w lipcu 2015 r. dla systemów operacyjnych Android, iOS oraz każdego systemu, który wspiera beacony BLE. Eddystone jest protokołem, który określa format transmisji Bluetooth LE dla celów lokalizacji zbliżeniowej. W standard Bluetooth Smart są wyposażone obecne smartfony z najnowszymi systemami iOS oraz Android (wersja 4.3 i późniejsze). W przeciwieństwie do iBeacona, format Google’a jest otwarty i dostępny w internecie, zatem każdy może mieć do niego dostęp i pomagać go rozwijać (ogólnie dostępna licencja Apache v.2.0). Jest to podstawowa zaleta względem standardu iBeacon, który został wprow[...]

 Strona 1