Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JEDWARD HUTNIK"

Wpływ długości pracy pompy ciepła na zmniejszenie wydajności dolnego źródła ciepła


  Przedstawiono wpływ długości pracy sprężarkowej pompy ciepła z poziomym kolektorem gruntowym, znajdującym się na głębokości 110 cm pod powierzchnią terenu, na zmniejszenie wydajności dolnego źródła. Po badaniach obliczono współczynnik efektywności (COPINS) dla poszczególnych okresów pracującej instalacji z pompą ciepła. Przedstawiono także graficzny przebieg temperatury zasilania i powrotu z kolektora gruntowego dla poszczególnych okresów dobowej pracy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dla dobrze dobranego kolektora poziomego nie będzie następował duży spadek wydajności dolnego źródła ciepła dla poszczególnych okresów dobowych. Keywords: heat pump, lower hHeat source Abstract An influence of the operation time of the compressor of a heat pump with horizontal ground collector on efficiency reduction of a lower heat source is presented. The collector has been located at a depth of 110 cm below the land surface. Coefficient of performance (COPINS) after tests has been calculated for different working periods of installation with the heat pump including also graphical temperature function of flow and return from the collector for particular daily periods. The analysis shows that for a properly chosen horizontal collector a large decrease in performance of the lower heat source will not follow for respective daily periods. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Jarosław Dąbrowski; jaroslaw.dabrowski@up.wroc.pl **) Prof. dr hab. inż. Edward Hutnik Instytut Budownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wpływ długości pracy pompy ciepła na zmniejszenie wydajności dolnego źródła ciepła Effect of Heat Pump Working Time on Reducing Performance of Lower Heat Source JAROSŁAW DĄBROWSKI*) JEDWARD HUTNIK**) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/1 (2012) 26÷29 www.cieplowent.pl BARDZO ważnym elementem podczas projektowania instalacji z pompą ciepła jest poprawne dobranie dolnego [...]

 Strona 1