Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"S.M. Ezzahiri"

Systemy chłodnicze o łączonym zasilaniu prądem elektrycznym i energią promieniowania słonecznego (ciepłem solarnym


  Ab - instalacja absorpcyjna systemu (-) ARP - chłodnicza instalacja absorpcyjna (-) CRP - chłodnicza instalacja sprężarkowa (-) PER - wskaźnik energii pierwotnej (-) Qver - prostopadła składowa promieniowania słonecznego [kW/m2] T - temperatura (K) η - sprawność (-) Ad - instalacja adsorpcyjna systemu (-) CHP - ciepło i energia elektryczna łącznie (-) COP - współczynnik wydajności (transformacji) (-) Q - strumień ciepła (kW) St - instalacja pracująca wg obiegu Stirlinga (-) VC - instalacja sprężarkowa parowa (-) Praca ta została zaprezentowana w czasie 3. Konferencji IIR "Termophysical Properties and Transfer Processes of Refrigeriation", która odbyła się w Boulder, CO, USA w dniach 23-26 czerwca 2009 roku. Przedstawiono w niej wyniki studiów nad możliwością redukcji (energochłonności), konsumpcji energii ze źródeł kopalnych (paliw ciekłych) i związanych z tym emisji dwutlenku węgla w przemysłowych procesach chłodniczych, przez zintegrowanie solarnych systemów energii jako jej zasobów. Jako bazę odniesienia wybrano typowy zakład przemysłu spożywczego o zapotrzebowaniu na wydajność chłodniczą na poziomie około 3 MW, przy dwóch poziomach temperatury (-23 i -10oC). Łączony (kombinowany) system cieplno-elektryczny (CHP) oparty o turbinę gazową napędza dwie instalacje, jedną zasilaną elektrycznie, sprężarkową, dwustopniową i drugą zasilaną cieplnie instalację absorpcyjną, wodno-amoniakalną. Dla systemów alternatywnych zasilanych energią słoneczną (solarnych), rozpatrzono zastosowanie paneli cieplnego solarnego i fotowoltaicznego i również kombinacji obu paneli, na dostępnej i będącej do dyspozycji powierzch- Co piszą inni S.M. Ezzahiri C.A. Infante Ferreira Delft University of Technology, Holandia J. Krieg Unilever Food & Health Research Institute, Holandia R. van Gerwen Unilever Engineering Excellence Team, EET, Holandia Systemy chłodnicze o łączonym zasilaniu prądem elektrycznym i energią promieniowan[...]

 Strona 1