Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEFWIECHOWSKI"

Urządzenie do pomiaru ciśnienia rozprężania

Czytaj za darmo! »

Ciśnienie rozprężania jest bardzo ważnym parametrem technologicznym oceny jakości węgli koksujących. Zgodnie z nomenklaturą obowiązującej normy [4], ciśnienie rozprężania definiowane jest jako maksymalna wartość ciśnienia wywieranego na układ pomiarowy podczas nagrzewania próbki węglowej w ściśle określonych warunkach. W warunkach przemysłowych, wielkość ciśnienia wpływa na bezpieczeństwo użytkowania komór koksowniczych, przez możliwość oceny potencjalnego niebezpieczeństwa występowania nadmiernego ciśnienia niszczącego wymurówkę komór koksowniczych. Z drugiej strony, ciśnienie rozprężania pozytywnie wpływa na jakość wytworzonego koksu, przez wnikanie masy plastycznej między ziarna węgla, co zwiększa wytrzymałość wyrobu. Zależności te pokazano na rys. 1. ELEKTRONIKA 7/2009 15[...]

 Strona 1