Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN URBAŃCZYK"

Badania struktur warstwowych typu tlenek metalu - pallad w układzie z akustyczną falą powierzchniową do detekcji gazów

Czytaj za darmo! »

Koncepcja warstwowych struktur sensorowych, typu: tlenek metalu - pallad, stwarza nowe możliwości detekcji gazów w takich układach sensorowych. Przez wykorzystanie oddziaływań akustoelektrycznych (zmiana prędkości fali powierzchniowej w wyniku zmiany przewodności elektrycznej struktury) można uzyskać układy o niezwykle dużej czułości. W zależności od zastosowanych materiałów, oddziaływania [...]

Badania możliwości wykorzystania optycznej detekcji koncentracji wodoru rozpuszczonego w izolacji olejowej do diagnostyki transformatora

Czytaj za darmo! »

Zawartość gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym świadczy o rozwijającym się procesie degradacji izolacji, który jest wywołany wewnętrzną usterką. Przyczynę usterki można określić, a także ocenić stopień zagrożenia transformatora i ustalić sposób postępowania w oparciu o badania składu i koncentracji gazów. Powszechnie stosowaną metodą diagnostyczną jest diagnostyka DGA (Dissolved Ga[...]

Komputerowy system pomiarowy sygnałów emisji akustycznej 8EA-WNZ dedykowany do badań wyładowań niezupełnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zaprojektowany i zbudowany przez autorów komputerowy system pomiarowy dedykowany do lokalizacji i opisu wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych olejowych metodą emisji akustycznej. System pomiarowy sygnałów emisji akustycznej posiada 8 torów pomiarowych i zapewnia monitorowanie sygnałów i rejestrację danych w czasie rzeczywistym w paśmie 20-1000 kHz w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Abstract. The computer measuring system, designed and built by Authors, dedicated for location and description of partial discharges within power oil transformers investigated by means of acoustic emission method is presented. The measuring system of acoustic emission is equipped with 8 measuring circuits and ensures monitoring of signals as well as registration of data in the real time within the band of 20-1000 kHz in laboratory and real conditions. (The computer measuring system of acoustic emission signal 8AE-PD dedicated for partial discharges investigation). Słowa kluczowe: komputerowy system pomiarowy, analiza sygnałów, emisja akustyczna, wyładowania niezupełne. Keywords: computer measuring system, signal analysis, acoustic emission, partial discharges. Założenia do budowy systemu W Polsce budową aparatury do badań EA zajmuje się IPPT PAN w Warszawie, który oferuje wiele wersji analizatorów EA o nazwie DEMA bazujących na rozwiązaniach układowych, które pochodzą sprzed kilkunastu lat [1]. Współczesny etap rozwoju badań EA przypada na okres dynamicznego rozwoju techniki komputerowej dającej gwałtowny postęp w dziedzinie szybkich kart pomiarowych i oprogramowania do akwizycji danych, który umożliwia znaczne zwiększenie dokładności pomiarów zapewniających rejestrację sygnałów w czasie rzeczywistym w coraz szerszych pasmach częstotliwości oraz wszechstronną analizę sygnałów EA i wybranych parametrów EA [2-7]. Autorzy podjęli próbę i zbudowali nowoczesny ośmiokanałowy system pomiarowy wykorzystujący technologi[...]

 Strona 1