Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAREK ŻYCZKOWSKI"

Dwuinterferometryczny czujnik światłowodowy w konfiguracji Sagnac-Sagnac w jednym włóknie optycznym

Czytaj za darmo! »

Istniejący w świecie konflikt ideologii i interesów generuje dotkliwe w skutkach ataki na obiekty cywilizacyjne. Zagrożone są więc lotniska cywilne i wojskowe, bazy i składy wojskowe oraz cywilne obiekty przemysłowe, instalacje energetyczne, rurociągi, energetyczne linie przesyłowe, linie teleinformatyczne. Cechą charakterystyczną tych obiektów jest terytorialne wydzielenie z zabudowy miast [...]

Zintegrowany, optoelektroniczny system ochrony obiektów rozległych infrastruktury krytycznej

Czytaj za darmo! »

Niniejsze artykuł przedstawia opis koncepcji użycia wyselekcjonowanych podzespołów optoelektronicznych, opracowanych elementów integracji hardwarowo/softwarowych, i ich badań oraz metod syntezy uzyskanych informacji w celu monitorowania stref ochrony przestrzennej obiektów rozległych z możliwą automatyczną detekcją zagrożeń. W artykule przedstawiono proces identyfikacji czujników optoelektronicznych dostępnych na rynku światowym przeznaczonych do monitorowania wielokilometrowych obszarów pod względem metodyki ich wyboru w zależności od wymagań funkcjonalnych ochrony. Podstawową funkcjonalnością ujawnioną w przedstawionej problematyce, a ujmującą wyniki badań prowadzonych przez zespół jest możliwość syntezy niepowiązanych technicznie danych z różnych czujników w jeden interfejs informacyjny. Abstract. The paper presents the concept of multispectral protection system for perimeter protection of stationary and moving objects. The system consists of an active ground radar as well as a thermal and visible cameras. The radar allows the system to find potential intruders and to control an observation area for system cameras. The multisensor construction of the system ensures significant improvement of intruder detection probability and reduction of false alarms. A final decision of system is worked out using image data. A method of data fusion used in the system has been presented. The system works under control of FLIR Nexus unit. The Nexus offers complete technology and components to create network-based, high-end integrated systems for security and surveillance applications. Based on unique “plug and play" architecture, the system provides unmatched flexibility and simplistic integration of sensors and devices in TCP/IP networks. Using a graphical user interface it is possible to control sensors and monitor streaming video and other data over the network, visualize the results of data fusion process and obtain detailed information about de[...]

 Strona 1