Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR GARBAT"

Przetwarzanie obrazu wspomagane analizą parametrów polaryzacji światła w systemach monitoringu wizyjnego


  Polaryzacja jest bardzo istotną cechą światła niepostrzeganą przez nieuzbrojone oko ludzkie. W świecie zwierząt umiejętność widzenia tej cechy światła posiada wiele gatunków owadów i morskich bezkręgowców. Prowadzone w tej materii badania zwierząt pozwoliły nam przybliżyć zjawisko zwiększające możliwości postrzegania w oparciu o informację o parametrach polaryzacji światła. Badania te są podstawą do opracowywania metod i systemów wizji polaryzacyjnej. Istniejące systemy pozyskiwania informacji o parametrach stanu polaryzacji światła możemy podzielić na dwie główne kategorie [1, 6]: - metody z czasową analizą fazy [2, 5, 7, 8, 9], - metody z przestrzenną analizą fazy, w tym metody z podziałem wiązki [3, 4]. Stan techniki w dziedzinie systemów akwizycji obrazów jak również technologii szybkich przetworników ciekłokrystalicznych pozwala obecnie na realizację układów wykorzystujących metody z obydwu grup do obserwacji i analizy obiektów zmiennych w czasie. Jednym z naturalnych zastosowań tego typu systemów w opinii autora jest wspomaganie systemów monitoringu wizyjnego CCTV. Systemy wizji polaryzacyjnej w istniejących systemach CCTV mogą pełnić podwójną rolę. Pierwsza z nich to wzbogacenie informacji o dodatkowe cechy obserwowanej sceny. Dodatkowe dane o parametrach polaryzacji światła mogą okazać się niezwykle cenne w przypadku, gdy mamy do czynienia z efektem "lustrzanego odbicia". Przykładem takich scen mogą być obszary o dużych mokrych płaskich powierzchniach, szyby witryn sklepowych itp. Analiza parametrów polaryzacji światła pozwala na wyeliminowanie "fałszywej" informacji w przetwarzanym obrazie, co powoduje zmniejszenie ilości fałszywych alarmów i poprawia funkcjonowanie takich procedur jak śledzenie, czy identyfikacja obiektów. Systemy pozwalające na pozyskiwanie informacji o stanie polaryzacji mogą również pełnić rolę układów wspomagania obserwacji w warunkach zmniejszonej widoczności np. mgła, deszcz, śnieg. Zasto[...]

Przetwarzanie cyfrowe obrazów spolaryzowanych

Czytaj za darmo! »

Efekty polaryzacji fali elektromagnetycznej w zakresie widzialnym (i bliskiej podczerwieni) widma są coraz częściej wykorzystywane jako nowe źródło informacji pochodzących z wyodrębnionych obszarów obrazu odpowiadających obiektom o różnych stanach polaryzacji fali świetlnej. Oko ludzkie i urządzenia do rejestracji obrazu nie posiadają zdolności wyróżniania stanu polaryzacji z odbieranego syg[...]

Polaryzacyjny system analizy obrazów z filtrem ciekłokrystalicznym

Czytaj za darmo! »

W przeciwieństwie do oka człowieka, jak też szeroko stosowanych intensywnościowych metod obrazowania, techniki różnicowej polaryzacji w analizie obrazów: PDI (Polarization Difference Imaging) pozwalają na wydobycie informacji z obszarów obrazu odpowiadających obiektom o różnych stanach polaryzacji. Światło chaotycznie rozproszone nie ma wyróżnionej polaryzacji, a światło odbite od gładkiej p[...]

 Strona 1