Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"D. Rajadhyaksha"

Ocena wydajności klimatyzatorów pracujących na czynniku HC-290


  Prezentowany artykuł został pierwotnie wygłoszony jako referat w czasie konferencji 9. IIR Gustaw Lorentzen Conference, która odbyła się w Sydney w Australii, w kwietniu 2010 roku.Z uwagi na Protokół Montrealski, czynnik HCFC-22 szeroko wykorzystywany do tej pory w klimatyzatorach bytowych musi zostać wycofany z użycia od 2030 roku. Czynnik HC-290 jest rozważany jako jedna z alternatyw czynnika HCFC-22. Analizie poddano klimatyzator typu split o wydajności 5,13 kW zaprojektowany na czynnik HCFC-22. Po ustaleniu bazowej linii danych wydajnościowych klimatyzatora pracującego na czynniku HCFC-22, przeprowadzono retrofit urządzenia uwzględniając czynnik HC-290. W warunkach testu drop-in wydajność chłodnicza z czynnikiem HC-290 była niższa o 6% a współczynnik wydajności COP wyższy o 14%. Zoptymalizowany wsad czynnika HC-290 wynosił około 50% wsadu czynnika HCFC-22 oceniając podług masy. O 30% większy skraplacz dawał o 1,6% niższą wydajność przy wyższym o 10% współczynniku COP. Ze sprężarką z wyższą o 10% wydajnością, poprawiono wydajność chłodniczą o 2,8% a wartość współczynnika COP była niższa o 1,1%. W przypadku sprężarki o wydajności wyższej o 10% i z dłuższą o 14,7% kapilarą, wydajność chłodnicza była o 5,2% wyższa przy wartości współczynnika COP niższej o 2,9%. Celem prognozowania wydajności badanego systemu pracującego na czynniku HC-290 i jego optymalizacji w tych warunkach, wykorzystano jeden z modeli do projektowania pomp ciepła pochodzący z laboratorium Oak Ridge National Laboratory (ORNL). I. Wprowadzenie Czynnik chłodniczy HCFC-22 jest szeroko wykorzystywany w klimatyzacji (AC) na całym świecie. Rosnące w skali świata zapotrzebowanie na klimatyzatory bytowe wymaga większego użycia czynnika HCFC-22. Ze względu na wpływ na środowisko polegający na uszczuplaniu warstwy ozonowej, czynnik HCFC-22 jest substancją kontrolowaną w zakresie przewidzianym przez Protokół Montrealski. Przyspieszony harmonogram [...]

 Strona 1