Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN DROP"

Diagnostyka walczaków kotłów parowych

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Walczaki, ze względu na ciężkie i zmienne warunki ich pracy, należą do najbardziej odpowiedzialnych elementów kotłów. Głównym zadaniem walczaków jest separacja pary i wody. Dostawcami walczaków zainstalowanych w kotłach energetyki krajowej byli zarówno producenci krajowi, tj. Huta Ferrum Katowice i Rafako Racibórz, jak również producenci zagraniczni, głównie nasi sąsiedzi ze wschodu i zachodu (Niemcy i Rosja - dawny ZSRR). W zbudowanych w latach 1960-1980 blokach energetycznych o mocy 50-200 MW, walczaki najczęściej wykonywane były ze stali niskostopowej miedziowej w gat. 18CuNMT wg PN lub w gat. CuNi52 Mo wg DIN, albo ze stali niskostopowej molibdenowej w gat. K22M wg PN lub niskowęglowej w gat. 22K wg GOST w przypadku kotłów o niższych parametrach. Od roku 197[...]

Diagnostyka rur powierzchni ogrzewalnych kotłów


  Powierzchnia ogrzewalna kotła jest to powierzchnia ścian omywanych bezpośrednio z jednej strony spalinami a z drugiej strony wodą lub parą mierzona w m2. Diagnostyka wybranych elementów rur powierzchni ogrzewalnych kotłów dotyczy przede wszystkim ekranów, przegrzewaczy pary i podgrzewaczy wody. Zespoły elementów powierzchni ogrzewalnych kotłów zawieszone są na konstrukcji nośnej opartej na fundamentowych słupach. Taka wisząca konstrukcja może się swobodnie wydłużać pod wpływem zmian temperatury. Materiały rur powierzchni ogrzewalnych pracują w bardzo trudnych i zmiennych warunkach pracy, a mianowicie w warunkach procesów pełzania, cieplno- mechanicznego zmęczenia, korozji występującej zarówno od strony parowo-wodnej, jak również od strony spalin. 1.1. Ekrany Ekrany w kotłach z[...]

Korozja występująca w urządzeniach energetycznych

Czytaj za darmo! »

Korozja jest to proces stopniowego niszczenia metali i stopów na skutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska. Korozja wywodzi się z łacińskich słów "corrosio" co oznacza gryzienie, wygryzienie lub "corrodere" co oznacza wygryzać. Zjawisko korozji dotyczyć może również tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych i betonów. Zaś proces niszczenia metali lub stopów pod wpł[...]

 Strona 1