Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"SYLWIA PISKORSKA"

Wpływ procesu starzenia na parametry cienkich warstw LSFO

Czytaj za darmo! »

Bolometry są ważną grupą detektorów promieniowania optycznego pracujących w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni. Należą do grupy detektorów termicznych wykorzystujących zmianę przewodnictwa elektrycznego od temperatury. Obecnie wykonuje się bolometry metaliczne, termistorowe, półprzewodnikowe, kompozytowe i przewodzące. Badania różnych materiałów stosowanych w detektorach termicznych m[...]

Badanie cienkowarstwowego bolometru LSFO

Czytaj za darmo! »

Kontynuując prace nad nowymi technologiami i materiałami elektronicznymi opracowano cienkowarstwowy bolometryczny detektor podczerwieni wykorzystujący niestechiometryczne lantanowo- strontowo żelazowe tlenki typu perowskitu [1]. Tlenek lantanowo-strontowo żelazowy (La,Sr)FeO3 (LSFO) jest roztworem stałym tlenku lantanowo żelazowego LaFeO3 i strontowo żelazowego SrFeO3, w którym jony lantanu [...]

 Strona 1