Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW RYMARCZYK"

Ochrona cieplna budynków


  Przedstawiono prawne podstawy ochrony cieplnej budynków w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Na przykładzie przedstawiono wpływ działań termomodernizacyjnych na charakterystykę energetyczną budynku. Poddano analizie wpływ strefy klimatycznej, doboru źródła ogrzewania, temperatury w pomieszczeniach na jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło w mieszkaniach i budynkach. Keywords: the legal basis for thermal, building energy performance Abstract The paper presents the legal basis for thermal protection of buildings in EU countries and in Poland. An example shows the effect of modernization on building energy performance. The impact of climate zone has been analysed taking also into account selection of the heat source and temperature in individual rooms corresponding to unitary requirements for flats and buildings. ? 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Mieczysław Dzierzgowski - Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska; mieczysław.dzierzgowski@is.pw.edu.pl **) Dr inż. Zbigniew Rymarczyk - Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Radom Ochrona cieplna budynków Thermal Protection of Buildings MIECZYSŁAW DZIERZGOWSKI*) ZBIGNIEW RYMARCZYK**) OGRZEWNICTWO Podstawy prawne ochrony cieplnej budynków Zrównoważony rozwój społeczeństwa jest możliwy pod warunkiem racjonalizacji wykorzystania energii przez społeczeństwo na cele bytowe. Największy udział w zużyciu energii przez gospodarkę narodową ma sektor budownictwa i mieszkalnictwa, więc działania zmierzające do oszczędzania energii w tym sektorze mogą przynieść największe i najszybsze rezultaty. Efekty w postaci zaoszczędzonej energii do ogrzewania i wentylacji budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, zużycia energii na cele oświetlenia mogą być zdyskontowane w postaci zmniejszonego tempa zużywania się nieodnawialnej energii pierwotnej i zwiększonego tempa przyrostu udzi[...]

 Strona 1