Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ LINCZUK"

Procesory sygnałowe

Czytaj za darmo! »

Na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku producenci procesorów zaczęli wprowadzać do swojej oferty, oprócz procesorów ogólnego zastosowania (ang. General Purpose Processor), także procesory zaprojektowane do konkretnych zastosowań. Pojawiły się pierwszemikroprocesory,mikrokontrolery oraz procesory sygnałowe (ang. Digital Signal Processor - DSP ). Pierwsze procesory sygnałowe były zaprojekt[...]

Odporna klasyfikacja sygnałów FSK za pomocą modelu regresji liniowej

Czytaj za darmo! »

Problem klasyfikacji znanych sygnałów użytecznych odbieranych na tle zakłóceń jest w swej istocie bardzo zbliżony do klasycznego problemu detekcji. W problemie detekcji należy zweryfikować, czy obserwowany sygnał y(t) jest zaszumioną wersją sygnału użytecznego s(t), tzn. czy y(t) = s(t) + w(t), gdzie w(t) jest zakłóceniem, czy też y(t) = w(t), tzn. obserwację stanowi wyłącznie zakłócenie. Łatwo zauważyć, że tak sformułowane zadanie detekcji można traktować jako zadanie klasyfikacji w dwuelementowym zbiorze sygnałów {s1(t),s2(t)}, w którym s1(t) = s(t) stanowi znany sygnał użyteczny, zaś s2(t) = 0. Rozwiązanie zagadnienia klasyfikacji polega na określeniu wartości parametru i ∈ {1,2} na podstawie obserwacji sygnału zaszumionego o postaci: Opisany wyżej problem można łatwo[...]

Działalność studentów w Polskiej Sekcji IEEE


  Jedną z podstawowych działalności Polskiej Sekcji IEEE jest tworzenie i wspieranie w działaniu oddziałów studenckich. W nomenklaturze IEEE taki oddział nazywa się Student Branch. Pierwszy oddział studencki w Polskiej Sekcji powstał w Warszawie w 1994 roku. Związane to było działalnością PS IEEE, której zarząd znajdował się także w Warszawie. Drugim oddziałem studenckim było Koło Naukowe przy Politechnice Wrocławskiej. Aktualnie przy Polskiej Sekcji IEEE działają następujące oddziały studenckie: - Oddział Studencki IEEE przy Politechnice Opolskiej (IEEE Opole Student Branch), - Oddział Studencki IEEE przy Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - Oddział Studencki IEEE przy Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, - Oddział Studencki przy Wydziale Elektrotechniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, - Oddział Studencki przy Akademii Górniczo-Hutniczej - University of Science and Technology w Krakowie. - Oddział Studencki przy Akademii Morskiej w Gdyni. Celem, do którego dąży Polska Sekcja jest założenie oddziału Student Branch przy każdej uczelni[...]

Projekt uniwersalnej platformy obliczeniowej - klastra zmiennoprzecinkowych procesorów DSP

Czytaj za darmo! »

Wcelu zwiększenia wydajności obliczeniowej współczesnych procesorów łączy się je w klastry. Najczęściej spotyka się klastry procesorów ogólnego przeznaczenia pracujące pod kontrolą systemu typu Linux.Wklastry można łączyć dowolne typy procesorów, uzyskując platformę sprzętową o wydajności równej sumie wydajności poszczególnych procesorów. W artykule opisano projekt klastra składającego się ze zmiennoprzecinkowych procesorów sygnałowych. Celem projektu było stworzenie uniwersalnej platformy do uruchamiania algorytmów DSP czasu rzeczywistego. Platforma ta ma służyć do badań algorytmów DSP w warunkach laboratoryjnych. Z tego powodu wykonano ją jako kartę rozszerzeń do komputera PC. Platforma ta ma być bardzo wydajna, pozwalać na zaimplementowanie algorytmów wymagających mocy obl[...]

25 Sympozjum IEEE-SPIE "Fotonika i Inżynieria Sieci Internet"


  Sympozjum "Fotonika i Inżynieria Sieci Internet" (Photonics and Web Engineering) jest tradycyjnie organizowane dwa razy w roku na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych WEiTI Politechniki Warszawskiej (w styczniu) i w WILDZE (w maju) pod protektoratem IEEE (Polska Sekcja i Region 8), SPIE - The International Society for Optical Engineering, PSP - Photonics Society of Poland, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej. Sympozjum jest znane na sieci Internet pod akronimem WILGA. Sympozjum jest organizowane przez studencko-doktorancką grupę badawczą PERG-ELHEP ISE PW od 1998 roku. XXV z kolei Sympozjum zgromadziło kilkadziesiąt osób i prezentacji z tematyki projektowania, wykonywania i testowania z[...]

Elektroniczne systemy pomiarowe do diagnostyki gorącej plazmy tokamakowej DOI:10.15199/13.2016.2.1


  W artykule przedstawiono opracowane przez Zespół Autorów wydajne elektroniczne systemy pomiarowe do diagnostyki gorącej plazmy tokamakowej bazujące na detektorach GEM. Na wstępie krótko omówiono realizowane eksperymenty fizyczne związane z gorącą plazmą oraz zasadę działania detektorów GEM, wykorzystywanych do rejestracji promieniowania miękkiego typu X emitowanego w tokamakach. Przedstawiono ogólną koncepcję budowy systemów elektronicznych do realizacji diagnostyki gorącej plazmy, działających z dużą ilość kanałów wejściowych oraz krótkim czasem przetwarzania danych. Omówiono dwa kluczowe systemy opracowywane przez Zespół: system sprzętowego histogramowania miękkiego promieniowania X oraz system szybkiej akwizycji potokowej miękkiego promieniowania X. Opisano budowę sprzętową systemów, opracowane koncepcje oraz implementacje oprogramowania (firmware oraz software) wraz z niezbędnymi algorytmami. Przedstawiono ponadto wyniki z działania systemów. Słowa kluczowe: FPGA, tokamak, plazma, detektor GEM, diagnostyka, system pomiarowy, szybka akwizycja danych, HDL, przetwarzanie danych.Ze względu na duży wpływ zanieczyszczeń plazmy w reaktorach typu tokamak na parametry wyładowania, w badaniach nad nią dużą rolę odgrywają diagnostyki oparte na pomiarach koncentracji domieszek. W szczególności pomiar polega na estymacji intensywności promieniowania linii emisyjnych poszczególnych elementów wewnątrz obszaru badanej plazmy. Domieszki te powstają na wskutek oddziaływania plazmy z otaczającymi ją powierzchniami, a więc koncentracja ich jest silnie zależna od materiałów pierwszej ścianki komory tokamaka. Wolfram, który jest głównym kandydatem na materiał pierwszej ścianki w projekcie ITER oraz w przyszłym reaktorze syntezy termojądrowej [1], zaczął być w ostatnich latach stosowany w wielu urządzeniach, w tym w projekcie WEST, gdzie jest wdrażany aktywnie chłodzony dywertor (część reaktora typu tokamak służąca do odprowadzania nieczysto[...]

 Strona 1