Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Hardyn"

Możliwe zakresy modernizacji dźwigów osobowych i towarowych w świetle przepisów zwiększających bezpieczeństwo ich eksploatacji

Czytaj za darmo! »

1. Ocena poziomu bezpieczeństwa eksploatowanych dźwigów.W Polsce od szeregu lat istnieje problem podnoszenia bezpieczeństwa eksploatowanych dźwigów osobowych i towarowych. Do roku 2006 eksploatowanych było ponad 70 tysięcy dźwigów1), z czego 91% stanowiły dźwigi z napędem elektrycznym (rys. 1, 2). Znaczącą część ponad 60% stanowią dźwigi zainstalowane ponad 20 lat temu (rys. 3) na poziomie bezpieczeństwa odpowiednim do czasu w jakim powstały. W odróżnieniu od nowych dźwigów, które objęte są regulacjami wynikającymi z dyrektywy dźwigowej, dźwigi eksploatowane nie miały takich uregulowań prawnych. Poziom ten jest niższy od obecnego stanu techniki w dziedzinie bezpieczeństwa. Obecny stan bezpieczeństwa wymogły nowe technologie i oczekiwania społeczne. Doprowadziło to dzisiaj do sy[...]

 Strona 1