Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAN DANIELEWICZ"

Ocena systemów energetyki odnawialnej za pomocą aplikacji komputerowych


  W artykule dokonano charakterystyki programów komputerowych wykorzystywanych podczas oceny systemów HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning), a w szczególności układów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Spośród dostępnych narzędzi symulacyjnych przeanalizowano możliwości jednej, wybranej aplikacji - opisano jej strukturę, funkcje, zakres stosowania, a także przedstawiono przykładowe analizy wykonane z jej pomocą.W DOBIE rozwijającej się energetyki odnawialnej coraz więcej dostępnych jest aplikacji komputerowych, umożliwiających przeprowadzenie analiz, symulacji, obliczeń oraz weryfikacji zagadnień dotyczących oszczędności energii w budynkach, w których zastosowano nowoczesne systemy oparte na odnawialnych źródłach energii (OZE). Wiedza projektanta w połączeniu z użyciem odpowiedniego oprogramowania może istotnie przyspieszyć realizację projektu. Należy mieć świadomość, że przed rozpoczęciem obliczeń i symulacji konieczne jest tak skonfigurować program, aby odpowiadał indywidualnym potrzebom i spełniał oczekiwane wymagania użytkownika. 1. Przegląd wybranych aplikacji symulacyjnych W tabeli zaprezentowano zestawienie aplikacji komputerowych umożliwiających przeprowadzenie różnorodnych symulacji dotyczących energii w budynku [1]. Wykaz ten nie uwzględnia wszystkich dostępnych programów z omawianej dziedziny, a stały rozwój i postęp technologii stymuluje powstawanie coraz to nowych narzędzi komputerowych. Na rysunku 1 porównano przykładowe aplikacje na podstawie złożoności obliczeniowej, którą wyrażono przez liczbę równań przypadających na odpowiednie zagadnienie, z uwzględnieniem obliczeniowej jednostki czasu, tzw. czasowy podmiot analiz [1, 2]. W przypadku przeprowadzenia prostych kalkulacji, nie zaleca się stosowania skomplikowanych i zaawansowanych aplikacji, które narzucają konieczność wprowadzania wielu zmiennych, gdyż operacje na nich wykonywane są czasochłonne i mogą okazać się niewi[...]

 Strona 1