Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ PUSZER"

Charakterystyki regulacyjne zaworów kulowych


  Przedstawiono charakterystykę konstrukcyjną zaworu kulowego wyznaczoną analitycznie. Omówiono wyniki badań eksperymentalnych podstawowej charakterystyki przepływowej zaworów o średnicach od 25 do 100 mm oraz przedstawiono równanie uogólnionej podstawowej charakterystyki przepływowej analizowanych zaworów. Zaprezentowano porównanie charakterystyk przepływowych klasycznego zaworu kulowego oraz zaworu kulowego z profilowana kryzą wewnętrzną. Keywords: control characteristics, ball valves Abstract The paper presents ball valve design characteristics determined analytically. The results of experimental studies of the basic flow characteristics of valves with diameters from 25 to 100 mm are discussed, and generalised equation of the basic flow characteristics of the valves under analysis is given. The paper includes a comparison of flow characteristics of a classic ball valve and ball valve with contoured inner flange. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Andrzej Puszer; andrzej.puszer@polsl.pl **) Dr inż. Mariusz Wnęk; mariusz.wnek@polsl.pl Katedra Metalurgii, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/1 (2012) 33÷35 www.cieplowent.pl Charakterystyki regulacyjne zaworów kulowych Control Characteristics of Ball Valves ANDRZEJ PUSZER*) MARIUSZ WNĘK**) OGRZEWNICTWO ZAWORY kulowe, podobnie jak zasuwy i zawory z płaskim grzybkiem, należą do gru[...]

Uogólniona charakterystyka przepływowa zaworów grzybkowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań uogólnionej charakterystyki przepływowej zaworu o średnicy króćca i gniazda 25 mm. Znajomość tej charakterystyki jest niezbędna przy doborze lub projekcie kształtu grzybka, w celu uzyskania odpowiedniej np. liniowej zależności między strumieniem płynu a stopniem otwarcia. Badania eksperymentalne zrealizowano dla grzybków płaskich i stożkowych. PODSTAWOW[...]

 Strona 1