Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ MIKOŁAJEWSKI"

Quasi synergiczne działanie zysków ciepła i powietrza wentylacyjnego wobec powstawania zjawisk destrukcyjnych

Czytaj za darmo! »

Opisano problematykę skutków nadmiernego eksponowania bytowych zysków ciepła i ograniczania zużycia ciepła do ogrzania powietrza wentylacyjnego w bilansie cieplnym pomieszczenia. 1. Wprowadzenie Przyjmuje się zarówno wśród osób projektujących jak i eksploatujących budynek, że stosowanie się do obowiązujących norm, przepisów oraz, tzw. zasad sztuki budowlanej gwarantuje bezwarunkowe bezpiecz[...]

Analiza przyczyn powstawania zagrożeń w środowisku wewnętrznym budynków z wentylacja naturalną - studium przypadku

Czytaj za darmo! »

Na podstawie przeprowadzonej analizy przypadku ciężkiego zatrucia tlenkiem węgla z gazowego grzejnika wody w łazience budynku wielorodzinnego stwierdzono, że oprócz nadmiernej szczelności pomieszczeń również niekorzystne usytuowanie wylotów kominów wentylacyjnych może być przyczyną istotnych zakłóceń oraz niestabilnej pracy wentylacji grawitacyjnej. Wtakim przypadku oddziaływania wiatrowe mo[...]

 Strona 1