Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ OLEKSY"

Wykorzystanie termowizji do oceny stanu technicznego izolacji sieci ciepłownicze


  Opisano proces naprawy odcinków napowietrznej sieci ciepłowniczej wykonanej przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC). Przed przystąpieniem do prac wykonano badania termowizyjne, następnie zastosowano odpowiednią technologię naprawy izolacji i po zakończeniu robót ponownie wykonano termowizję co umożliwiło ocenę zasadności zastosowanej technologii.ODPOWIEDNIO dobrana i dobrze wykonana izolacja sieci ciepłowniczej gwarantuje ograniczenie do minimum strat energii na przesyle. Dlatego przedsiębiorstwa energetyczne będące dystrybutorami ciepła dbają o stan techniczny przewodów sieci i ich izolację. Staje się coraz bardziej powszechne wykorzystanie badań termowizyjnych do oceny stanu technicznego sieci ciepłowniczej. Badania pozwalają na wykrycie odcinków sieci, które w pierwszej kolejności powinny być modernizowane, a więc umożliwiają planowanie robót naprawczych. Jednym z takich przykładów opisanym w niniejszym artykule jest naprawa odcinków napowietrznej sieci ciepłowniczej wykonana przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC).[...]

 Strona 1