Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ADAM PRZEWOŹNIK"

Trwałe ugięcia blachownicowych belek podsuwnicowych oraz metoda ich regeneracji

Czytaj za darmo! »

Blachownicowe belki o konstrukcji spawanej, rzadziej nitowanej (rys. 1) znajdują zastosowanie jako konstrukcje nośne urządzeń i maszyn oraz w mostach przeładunkowych, suwnicach pomostowych i bramowych jako belki jezdni podsuwnicowych. W wyniku wieloletniej intensywnej eksploatacji uwidacznia się zjawisko trwałych ugięć belek. Wartość dopuszczalnego trwałego ugięcia nie jest normowo sprecyzowana. Norma PN-91/M-45457 określa wymaganie, jakie stawia się nowobudowanym i remontowanym jezdniom podsuwnicowym, a dotyczących jedynie dopuszczalnych wartości przemieszczeń poziomych belek podsuwnicowych. Na podstawie wieloletnich obserwacji trwale odkształconych w płaszczyźnie pionowej zarówno belek podsuwnicowych jak i dźwigarów mostów suwnicowych stwierdzono, że po przekroczeniu trwałego[...]

 Strona 1