Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ OSZWAŁDOWSKI"

Obudowa wysokotemperaturowa czujnika Halla

Czytaj za darmo! »

Obudowa przyrządu półprzewodnikowego musi zapewnić jego niezawodne działanie w obszarze środowiska i temperatur, dla których jest on przeznaczony. W przypadku elektroniki wysokotemperaturowej jest to poważny problem, nad którego rozwiązaniem trwają intensywne badania technologiczne. Dotyczą one głównie opracowania materiałów konstrukcyjnych i połączeń wewnętrznych spełniających określone wymagania - zależne w znacznym stopniu od typu przyrządu. Wpracy [1] opisano pierwszy wysokotemperaturowy czujnik Halla przeznaczony do pracy w normalnej atmosferze w temperaturach do 300°C. Dostępne komercjalnie czujniki Halla mogą pracować w temperaturach nie wyższych od 180°C. Opracowany czujnik oparty był o heterostructurę i-GaAs/GaSb/n+InSb, której zewnętrzny widok pokazany jest na rys. 1[...]

 Strona 1