Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Wikira"

Eksplozje kotłów parowych


  W artykule opisano pokrótce historyczne już problemy, które wiązały się z wynalazkiem maszyny parowej - eksplozje kotłów parowych. Dane zaczerpnięto m.in. ze strony http://ebooks.library.cornell.edu/m/moa, Cornell University, który w ramach projektu "Making of America" udostępnił archiwalne numery niektórych czasopism, m.in. "Manufacturer & Builder". 1. Statystyka (...) "Jeśli człowiek żyje dość długo, na pewno umrze". Tak samo, jeśli kocioł pracuje wystarczająco długo, wybuchnie. Większość eksplozji miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. We Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech łącznie zdarzało się rocznie o połowę mniej wypadków, niż w Stanach. Liczbę kotłów parowych w Stanach szacowano na 150 000, podczas, gdy w trzech wymienionych krajach było ich 400 000. Przyczyny tej dysproporcji doszukiwano się w bardziej rygorystycznych inspekcjach w Europie; lepiej wykształconych i świadomych inspektorach; a nawet, nierzetelności inspektorów amerykańskich. Oto garść danych o eksplozjach kotłów parowych1). 1.1. Stany Zjednoczone W dniu 27 kwietnia 1865 roku miała miejsce największa katastrofa "kotłowa" w historii Stanów Zjednoczonych: wybuch kotłów na pa- ) Statystyka z pewnością dalece niekompletna, zwłaszcza co do Europy, gdyż pochodzi głównie z periodyków amerykańskich Tablica 1. Zestawienie liczby eksplozji i ofiar w Wielkiej Brytanii w 1868 r. Rodzaj kotła Liczba eksplozji zabici ranni Cornish, z jedną lub dwoma płomienicami, opalany wewnętrznie 15 11 26 Prosty walczak, opalany zewnętrznie 12 10 9 Statkowy 5 8 5 Lokomotywy 3 2 5 Paleniska pionowe 4 22 9 Przewoźny 2 2 4 Różne 4 2 13 Razem 45 57 71 rowcu "Sultana". Liczbę ofiar śmiertelnych szacowano na 1500-1700 osób. W roku 1881 nastąpiło 160 eksplozji, na tyle "ważnych", by znaleźć się na łamach prasy; 250 osób zabitych, 300 rannych. Najwięcej - 30% - w tartakach, 11% w zakładach metalowych, na kolejach, tym razem wyjątkowo, tylko 7%, podobnie, jak na statkach. W roku[...]

Otwory w powłokach walcowych pod ciśnieniem wewnętrznym


  Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT) nie podają sposobu obliczania wzmocnień otworów większych, niż 0,5D. Prowadzi to niejednokrotnie do wybiórczego, ograniczonego do obliczenia wzmocnienia, korzystania z możliwości innych przepisów, jak ASME, AD-Merkblätt lub PN EN 13445. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy takie postępowanie jest uzasadnione. Główna idea tych rozważań pochodzi z artykułu, opublikowanego w czasopiśmie "Dozór Techniczny" w latach 80-tych; niestety autor nie pamięta, który był to numer... 1. Wstęp W praktyce przemysłowej wykonuje się zbiorniki, w których występują - jeden lub kilka - otwory o średnicy większej, niż dopuszczona dla metody obliczeniowej wg WUDT. W takich przypadkach projektanci chętnie odwołują się do innych, uznanych specyfikacji technicznych, np. AD-Merkblätt. Pytanie, na które należy odpowiedzieć, brzmi: Czy ograniczenia obliczeniowe WUDT wykluczają zastosowanie innej metody obliczeniowej do takich otworów, jeżeli pozostałe elementy zbiornika liczy się wg WUDT? Aby na nie odpowiedzieć, należy zastanowić się, dlaczego metoda WUDT nie jest stosowana dla dużych otworów. 2. Teoria 2.1. Metody obliczania wzmocnień otworów W przepisach zbiornikowych i kotłowych na świecie stosowane są głównie dwie metody wymiarowania wzmocnień: 1. metoda "straconego przekroju" (np. WUDT i ASME) 2. metoda "ciśnienie-przekrój" (EN 13445 i AD- Merkblätt). 2.2 "Logika" metody WUDT Metoda obliczeniowa, zawarta w WUDT, polega na zastąpieniu materiału, usuniętego przez otwór, dodatkowym materiałem, którego przekrój równy jest ubytkowi. Rozważmy płytę o przekroju A obciążoną siłą F. W takim wypadku naprężenia w płycie wyniosą: Jeżeli w płycie wykonamy otwór o przekroju A0, wówczas naprężenia w pozostałym przekroju wzrosną: Aby sprowadzić naprężenia do poprzedniego poziomu, wystarczy zwiększyć przekrój: W przypadku powłoki osiowosymetrycznej rozkład naprężeń jest oczywiście inny, ale idea ta sama. 2.3. Nap[...]

Obliczanie wymaganej przepustowości zaworu bezpieczeństwa w przypadku ekspansji hydraulicznej

Czytaj za darmo! »

W dotychczasowych przepisach Urzędu Dozoru Technicznego, WUDT-2003, nie podaje się sposobu obliczania wymaganej przepustowości zaworu bezpieczeństwa w przypadku, gdy nie zachodzi możliwość odparowania czynnika, a istnieje niebezpieczeństwo wzrostu ciśnienia wskutek ogrzewania. Jest to sytuacja spotykana często w wymiennikach ciepła. Z podstawowych zależności fizycznych wyprowadzono wzór, określający strumień masy, powstający wskutek ogrzewania cieczy, zawartej w stałej objętości naczynia. Wzór Potrzebną zależność wyprowadzamy, wykorzystując podstawowe w technice cieplnej równanie: [...]

 Strona 1