Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Munder"

Oprawy oświetleniowe DOI:


  Są ważnym elementem wyposażenia wnętrz. Spełniają wiele funkcji: przyłączają źródło światła do instalacji zasilającej, chronią je przed czynnikami zewnętrznymi, ukierunkowują i fi ltrują strumień światła, chronią oczy przed olśnieniem. W dużym stopniu odpowiadają za estetykę oświetlenia i otoczenia.Oprawom oświetleniowym poświęcona jest norma PN-EN 60598-1 Oprawy oświetleniowe. Cześć 1: Wymagania ogólne i badania. W normie tej podano defi nicję oprawy oświetleniowej, z której wynika, że jest to urządzenie służące do rozsyłu, fi ltracji lub przekształcenia światła emitowanego przez co najmniej jedną lampę. Ponadto defi - nicja określa, że urządzenie to "zawiera elementy niezbędne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierające tam, gdzie to niezbędne, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej, lecz niezawierające samych lamp. Zatem do oprawy oświetleniowej nie zaliczają się źródła światła, czyli lampy. Co jednak, gdy oprawa ma integralne, niewymienialne lampy, co często zdarza się w najnowszych rozwiązaniach opraw LED? Otóż w takich przypadkach polska norma stanowi, że nadal mamy do czynienia z oprawą oświetleniową z tym wyjątkiem, że badania nie dotyczą integralnej lampy. Rodzaje opraw Poza ogólną defi nicją oprawy oświetleniowej we wspomnianej powyżej normie zdefi niowano także takie pojęcia, jak:  oprawa oświetleniowa zwykła,  oprawa oświetleniowa ogólnego przeznaczenia,  oprawa oświetleniowa nastawna,  oprawa oświetleniowa podstawowa,  oprawa oświetleniowa kombinacyjna,  oprawa oświetleniowa stała,  oprawa oświetleniowa przenośna,  oprawa oświetleniowa wbudowana. Oprawa oświetleniowa zwykła to oprawa, która zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia przed dotykiem części czynnych, ale nie wymaga się od niej zabezpieczenia przed wnikaniem wody, pyłu, wilgoci i ciał stałych. Do opraw [...]

Energooszczędne źródła światła DOI:


  Rachunki za energię elektryczną to dość istotny wydatek w każdym gospodarstwie domowym. W okresie jesienno-zimowym wartość tych rachunków jeszcze dodatkowo wzrasta ze względu na konieczność wcześniejszego włączania światła w ciągu dnia. Redukcję opłat za energię elektryczną można uzyskać stosując współczesne energooszczędne źródła światła.Jeszcze kilka lat temu jednym z najbardziej popularnych źródeł światła stosowanym powszechnie w gospodarstwach domowych była żarówka, która została wycofana ze sprzedaży i produkcji dyrektywą unijną z dniem 1 września 2016 r. Trudno za nią tęsknić, gdyż na pewno nie należała ona do źródeł energooszczędnych, bowiem tylko ok. 5% energii było wykorzystywane na światło widzialne, a reszta energii tracona była w emisji ciepła. Skuteczność świetlna Zanim jednak rozpoczniemy rozważania na temat energooszczędności źródeł światła należy określić, co jest jej miarą. Otóż o energooszczędności źródła światła decyduje wskaźnik zwany skutecznością świetlną, który wyrażany jest w jednostce lm/W (lumen/wat, gdzie lumen to jednostka miary strumienia świetlnego w układzie SI). Aby określić wartość skuteczności świetlnej, należyznać moc źródła oraz emitowany przez to źródło strumień światła. Iloraz strumienia świetlnego i mocy stanowi o skuteczności świetlnej danego źródła światła. Im wyższa skuteczność świetlna, tym źródło jest bardziej energooszczędne. Ponieważ żarówki zostały wycofane z obrotu, to dziś ich parametry mogą służyć jedynie jako źródło odniesienia przy porównywaniu energooszczędnych źródeł światła. Znając średnią wartość skuteczności świetlnej źródła żarowego, możemy łatwo określić, o ile bardziej e[...]

Agregaty prądotwórcze DOI:


  Są niezależnym źródłem zasilania dla różnego rodzaju odbiorników. Mają szerokie zastosowanie m.in. w budownictwie, podczas prac remontowo-budowlanych, w warsztatach i służą głównie do zasilania elektronarzędzi. Można je spotkać również na terenach budów, gdzie służą do zasilania zarówno opraw oświetleniowych, jak i innych urządzeń elektrycznych.Jednym z zagrożeń, które może utrudnić codzienne życie, jest brak napięcia w sieci elektroenergetycznej. Sieć może przestać prawidłowo działać z wielu powodów, np. ze względu na planowane przeglądy, naprawy i konserwacje, jak również z nieplanowych przyczyn. Do tej drugiej kategorii należy zaliczyć sytuacje wynikające z poprawnego działania systemów zabezpieczeń wyłączających dopływ energii elektrycznej w przypadkach zagrożeń pożarem czy porażeniem prądem, a także awarie spowodowane przez niekorzystne warunki pogodowe, np. porywiste wiatry lub oblodzenia i ośnieżenia linii oraz słupów energetycznych. Agregat na miarę potrzeb Na rynku jest bardzo wiele rodzajów agregatów: benzynowe, z silnikiem diesla i zasilane gazem ziemnym. Do niedawna można było spotkać agregaty olejowe, jednak ze względu na ograniczoną dostępność tego paliwa oraz słabą wydolność samego urządzenia praktycznie zrezygnowano z ich produkcji. Wszystkie Rys. Przykład podłączenia 3-fazowego generatora z wbudowanym systemem załączania rezerwy (SZR) do budynku mieszkalnego Rys. Przykładowe rozmieszczenie tablic i gniazd na panelu sterowniczym dostępne na rynku agregaty prądotwórcze działają na podobnej zasadzie, różnią się natomiast konstrukcją i jakością silnika, prądnicy oraz innowacyjnością rozwiązań technicznych w zakresie stabilizacji napięcia. Na co zwrócić uwagę przy wyborze agregatu: Jakość zespołu silnik-prądnica Jakość agregatu wpływa na jakość generowanego prądu, działanie agregatu, a przede wszystkim na bezpieczeństwo zasilanych nim odbiorników. Dlatego wybierając agregat warto, oprócz mocy elektr[...]

 Strona 1