Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"A. Rogalski"

Pierwsze świadectwo energetyczne dla domu jednorodzinnego

Czytaj za darmo! »

Od 1 stycznia 2009 roku każdy nowo wznoszony dom oddawany do użytkowania musi mieć świadectwo energetyczne. Jest ono nie tylko obiektywnymzapisemjego stanu energetycznego, ale pozwala również na precyzyjne określenie kosztów eksploatacji oraz opisujemożliwe ulepszenia, choćby w systemie grzewczym. Certyfikacja energetyczna domu jednorodzinnego nie jest niczym skomplikowanym, zwłaszcza dla budynku nowego. W myśl zapisów ustawy - Prawo budowlane z 19 września 2007 r. takie świadectwo powinno być przygotowane już na etapie projektu. Więcej o świadectwie energetycznym W przypadku budynku nowego certyfikat jest uzupełnieniemprojektu budowlanego, natomiast dla budynkówjuż użytkowanych, przy braku lub niepełnej dokumentacji technicznej, mogą pojawić się trudności w opracowaniu świad[...]

Terahertz detectors and focal plane arrays


  The terahertz (THZ) region of electromagnetic spectrum is often described as the final unexplored area of spectrum. First humans relied on the radiation from the Sun. Cave men used torches (approximately 500,000 years ago). Candles appeared around 1000 BC, followed by gas lighting (1772), and incandescent bulbs (Edison, 1897). Radio (1886-1895), X-rays (1895), UV radiation (1901), and radar (1936) were invented in the end of the 19-th and the beginning of the 20-th centuries. However, terahertz range of electromagnetic spectrum still presents a challenge for both electronic and photonic technologies. THz radiation (see Fig. 1) is frequently treated as the spectral region within frequency range ν ≈1…10 THz (λ≈300…30 μm) [1, 2] and it is partly overlapping with loosely treated submillimeter (sub-mm) wavelength band ν ≈0.1…3 THz (λ≈3 mm - 100 μm) [3]. Even wider region ν ≈0.1…10 THz [4, 5] is treated as THz band overlapping thus with sub-mm wavelength band. As result, frequently both these notions are used as equal ones. Here THz range is accepted as the range within ν ≈0.1…10 THz. The THz region of the electromagnetic spectrum has proven to be one of the most elusive. Being situated between infrared light and microwave radiation, THz radiation is resistant to the techniques commonly employed in these well established neighbouring bands. Historically, the major use of THz spectroscopy has been by chemists and astronomers in the spectral characterization of the rotational and vibrational resonances and thermal-emission lines of simple molecules. Terahertz receivers are also used to study the trace gases in the upper atmosphere, such as ozone and the many gases involved in ozone depletion cycles, such as chloride monoxide. Air efficiently absorbs in wide spectral THz region (except for narrow windows around ≈35 GHz, 96[...]

Orientalny szyk chińskiego opakowania


  W Polsce panuje przekonanie, że produkty z Państwa Środka to zazwyczaj tanie podróbki, w dodatku złej jakości. Nic bardziej mylnego! Czasy "chińskiej taniochy" odeszły w niepamięć, ponieważ aktualnie Chińczycy wyspecjalizowali się w produkcji ekskluzywnych serii opakowań kosmetycznych, które albo zaskakują swoją formą, albo urzekają zdobieniami. Potwierdzenie tej tezy można było znaleźć na tegorocznych targach CHINA BEAUTY, które odbyły się na początku maja w Szanghaju. Bez wątpienia królował tam pięknie zdobiony "Akryl"; opakowania z niego wykonane przyciągały wzrok już samą kolorystyką. Dominowały żywe barwy, takie [...]

Wybrane charakterystyki silnika indukcyjnego liniowego DOI:10.15199/48.2017.02.27

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pracy jest silnik indukcyjny liniowy, jednostronny z litym uzwojeniem bieżnika. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń uzyskane na podstawie opracowanego w przestrzeni 2D, parametrycznego modelu polowego tej maszyny. Zastosowanie wymuszenia harmonicznego w modelu polowym umożliwia obliczenie m.in. prądów wirowych płynących w uzwojeniu bieżnika oraz sił elektromagnetycznych powstających w silniku. Abstract. In this paper was presented result of 2d field modeling. One-side linear induction motor with secondary solid windings was modeling. As the result of FEM modeling is selected characteristics of linear induction motor, (Selected characteristics of linear induction motor). Słowa kluczowe: silnik indukcyjny liniowy jednostronny, modelowanie polowe, metoda elementów skończonych. Keywords: one-side linear induction motor, field modeling, finite element method. Wstęp Stosowane w przemyśle urządzenia wymagają najczęściej napędu realizowanego za pomocą silników obrotowych. Czasem pojawia się konieczność realizacji napędu liniowego. W większości przypadków możliwe jest zastosowanie silnika obrotowego i przekładni przekształcających ruch obrotowy na liniowy (np.: ślimakowej i/lub śrubowej). Istnieją jednak układy napędowe, w których takie zestawienie jest np. bardziej zawodne od bezpośredniego napędu silnikiem liniowym. Silniki linowe znajdują zastosowanie, jako elementy wykonawcze o ruchu liniowym w liniach produkcyjnych (np. w postaci niezawodnych siłowników o dużym przyspieszeniu) oraz jako napędy liniowe o specyficznych wymaganiach. Brak jest obecnie dopracowanych metod projektowania silników indukcyjnych liniowych [1, 2, 3, 4]. W niniejszym artykule przedstawiony został fragment obliczeń dotyczących projektowania i modelowania silników liniowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych [5]. Cel i opis metody Celem prezentowanych badań było wyznaczenie wymiarów geometrycznych konstrukcji silnika zapewniających uzys[...]

Nauki techniczne przed reformą DOI:


  Nie podjęto skutecznej próby sprostania wyzwaniom związanym z globalizacją, członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w tym w zakresie efektywnego wykorzystaniu funduszy strukturalnych. Ponadto w powszechnej świadomości społecznej zapomniano o zobowiązaniu określonym w Strategii Lizbońskiej zakładającej m.in. osiągnięcie 3% udziału wydatków na B+R w produkcie krajowym. Jest prawdą, że na badania naukowe i innowacje w Polsce przeznacza się zbyt mało pieniędzy i nie możemy w najbliższych kilku latach oczekiwać radykalnych zmian. Z doświadczeń innych krajów wynika, że dopiero przeznaczenie ponad 1% PKB na badania naukowe skutkuje pozytywnymi zmianami innowacyjnymi w gospodarce. Jednakże do powszechnej opinii nie przebijają się oczywiste prawdy jak chociażby ta, że sukces komercjalny w produktach High Tech może być osiągnięty jedynie poprzez opracowanie produktów unikalnych o parametrach lepszych od parametrów produktów dostępnych na rynku. PROGRAMY NIEREALNE Sadzę, że jedną z głównych tego przyczyn jest pozostałość mentalna z poprzedniego systemu politycznego, kiedy to ze względu na gospodarczą izolację z rynkiem globalnym, "rozwijano" planową, a zarazem nieefektywną gospodarkę. W epoce globalizacji rynku nie jest celowe i opłacalne odtwarzanie w małej/średniej firmie produktów zaawansowanych technologii istniejących na rynku. Niestety, ale [...]

 Strona 1  Następna strona »