Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA CHWIEDUK"

Energetyka słoneczna cieplna DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiano współczesne technologie energetyki słonecznej, jako przede wszystkim technologie energetyki rozproszonej. Przedstawiono stan wykorzystania kolektorów słonecznych różnego typu na świecie i rozwój światowych rynków energetyki słonecznej cieplnej. Zwrócono uwagę na dywersyfikację rynku słonecznych systemów grzewczych. Opisano perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej w związku z wdrażaniem dyrektyw europejskich, w tym Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dyrektywy 2010/31/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (recast). Keywords: solar collectors, european directives Abstract Modern technologies of solar energy engineering are presented in the paper mainly as distributed energy technologies. The status of the use of different types of solar collectors in the world as well as the development of global markets of solar thermal energy are shown. Attention was drawn to the diversification of the market concerning solar heating systems. The development prospects of solar thermal energy in relation to the implementation of European directives are described, including the Directive of the European Parliament and Council 2009/28/EC on the promotion of energy from renewable sources and 2010/31/WE Directive on Energy Performance of Buildings (recast). © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk - Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska; dorota.chwieduk@itc.pw.edu.pl Energetyka słoneczna cieplna Solar Thermal Energy Engineering DOROTA CHWIEDUK*) ENERGETYKA światowa zmienia się. Systemy energetyczne są albo w megaskali, albo w małej lub nawet mikroskali, a to m.in. wskutek wdrażania technologii energetyki odnawialnej. Technologie energetyki odnawialnej to obecnie przede wszystkim technologie energetyki rozproszonej. Taka jest też współczesna[...]

 Strona 1