Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR KISZCZAK"

Ocena efektywności instalacji grzewczej wykorzystującej układ pompa ciepła - wymiennik gruntowy

Czytaj za darmo! »

Opisano doświadczenia związane z użytkowaniem instalacji grzewczej wykorzystującej pompę ciepła i wymiennik gruntowy w systemie c.o. i c.w.u. Na podstawie kilkuletnich obserwacji tego rozwiązania porównano koszty ogrzewania z systemami opartymi na innych źródłach energii. Sformułowano wnioski dotyczące wyboru nośnika energii do celów grzewczych. MIMO wielu publikacji, szczególnie w cza[...]

 Strona 1