Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"CEZARY PIEŃKOWSKI"

Wybór źródeł energii odnawialnej na obszarze województwa podlaskiego

Czytaj za darmo! »

Przyczyny zainteresowania rozwojem wykorzystania energii odnawialnej Wymagania Wspólnoty Europejskiej Rząd Rzeczpospolitej Polskiej poprzedniej kadencji w okresie przedakcesyjnym (przed rokiem 2004) zobowiązał się wobec Unii Europejskiej zwiększyć do 2010 r. zużycie, tzw. czystej energii do 7,5%. Obecnie, tj. na początku 2007 r., czysta energia stanowi zaledwie 2,5 - 3,0% ogólnego zużyc[...]

Rola odnawialnych źródeł energii w programie "Polityka energetyczna polski do 2030 roku"

Czytaj za darmo! »

MIęDZYNARODOWA Konferencja Naukowa pt.: "Stan pozyskiwania odnawialnych źródeł energii w Polsce" była zorganizowana pod patronatem Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz prof. Jerzego Buzka, eurodeputowanego. Organizatorami konferencji były: Polska Akademia Nauk - Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku oraz Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Konferencja odbyła się w Łomży od 17 do 18 kwietnia 2009 roku. Pan Waldemar Pawlak-Wicepremier i Minister Gospodarki zawarł w słowie wstępnym do materiałów konferencyjnych życzenia i oczekiwania, które w konkluzji brzmiały następująco: "mam nadzieję, że materiały z konferencji, szczególnie te, które są zawarte w opracowaniach zamówionych oraz końcowe wnioski będą mogły być w[...]

Electromagnetic wave propagation into building constructions

Czytaj za darmo! »

The paper presents the influence of three types of construction materials (bricks, prefabricated units, passive building) used in building engineering on the electromagnetic wave propagation. Analysis of both the propagation phenomena and the computational results can make it possible to subsequently plan the placements of wireless network transmitters used, among others, in cellular telephony, [...]

 Strona 1