Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Dudar"

Poprawa efektywności energetycznej sprężarkowych układów chłodniczych


  W publikacji zaprezentowano metody poprawy efektywności energetycznej sprężarkowych urządzeń chłodniczych. Zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia związane ze stratami dławienia w elementach rozprężnych, źródło ich pochodzenia, a także przedstawiono klasyczne metody ich ograniczania. Zamieszczono informacje dotyczące ograniczenia tych strat w wyniku zastosowania strumienic dwufazowych pracujących jako pod- i nadprężarki. Poświęcono również rozdział układom chłodniczym wzbogaconym o pompę obiegową ciekłego czynnika. ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT COMPRESSION REFRIGERATION SYSTEMS The paper deals with the methods of energy efficiency improvement in compression refrigeration systems. The issues relating with throttling losses in expansion device together with classic approach of its limitations will be discussed in the paper. The detailed information concerning reduction of this losses by means of two-phase ejector operating as booster compressor or second-step compressor are given in the paper. Moreover, the basic information about the refrigeration cycle with circulating liquid pump are presented.Efektywność energetyczna jednostopniowego obiegu chłodniczego jest zdeterminowana głównie własnościami czynnika roboczego. Oznacza to, że w aspekcie substytucji czynników syntetycznych jednym z zasadniczych problemów jest zagadnienie oceny poziomu efektywności energetycznej układu pracującego z perspektywicznym czynnikiem roboczym. Istnieje wiele metod poprawy efektywności energetycznej układów chłodniczych, spośród których zasadnicze znaczenie mają: ● ograniczenie straty dławienia; ● poprawa wymiany ciepła (wzrost ciśnienia parowania oraz spadek ciśnienia skraplania); ● poprawa efektywności energetycznej sprężarki; ● modyfikacja obiegu chłodniczego tak, aby możliwie ograniczyć nieodwracalność przemian. Strata dławienia i jej ograniczanie metodami konwencjonalnymi Proces dławienia w zaworze rozprężnym jest p[...]

Laboratorium Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła


  W artykule przedstawiono informacje o dotychczasowej działalności, wyposażeniu oraz możliwościach rozwojowych Laboratorium Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Zakładzie Techniki Cieplnej i Chłodnictwa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. 1. Wprowadzenie Laboratorium Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła powstało w 2010 roku (przy istniejącym już Laboratorium Chłodnictwa) w ramach Projektu nr UDA-POIG.01.03.01-20-137/09-00 pt. "Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych". Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Laboratorium to w chwili obecnej pełni funkcję naukowo- badawczą, w perspektywie z poszerzeniem zakresu funkcjonowania o działalność dydaktyczno-edukacyjną. Historia powstania Laboratorium Chłodnictwa jest dłuższa i sięga 1997 roku, kiedy to na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn powstała specjalność Chłodnictwo a w późniejszym czasie specjalność Technika Cieplna i Chłodnictwo w ówczesnej Katedrze Termodynamiki i Mechaniki Płynów. Działalność laboratorium głównie dotyczyła zadań dydaktycznych z elementami naukowo-badawczymi. Od chwili powstania Laboratorium Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła działalność laboratorium znacząco się poszerzyła tak pod względem aparaturowym, jak i możliwości badawczych. W chwili obecnej w laboratorium ChKPC prowadzone są prace naukowo-badawcze, badawczo- -rozwojowe i projektowe oraz badania eksperymentalne urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Poza działalnością badawczą realizowane są kursy i szkolenia pozwalające na podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej szeroko pojętej techniki oraz technologii chłodniczej i przechowalniczej. Przy wykorzystaniu bazy laboratoryjnej pro- Placówki naukowo-badawcze, organizacje i firmy naszej branży wad[...]

 Strona 1