Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ADAM CHMIELOWSKI"

Prośrodowiskowe metody wentylacji obiektów inwentarskich


  Konieczność ochrony środowiska naturalnego jest potrzebą i wymogiem dotyczącym produkcji rolnej - szczególnie hodowli zwierząt. Dlatego zaprojektowano i podjęto badania nad systemami wentylacji grawitacyjnej w budynkach inwentarskich. Badania prowadzone są w ramach projektu badawczego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i zakładają dalsze doskonalenie rozwiązań technicznych oraz kontrolę chemiczną uzyskanej masy roślinnej.INTENSYWNA produkcja zwierzęca charakteryzuje się tworzeniem obiektów i ferm o dużej obsadzie zwierząt i znacznym ich zagęszczeniem na powierzchni użytkowej budynku. Sytuacja taka wymaga doskonale dopracowanych systemów technologicznych, zgodnych z kierunkiem chowu zwierząt, a także bezbłędnie zaprojektowanej i działającej niezawodnie wentylacji budynku. Niezawodność wymiany powietrza w budynkach, dostosowana do temperatury i wilgotności zewnętrznej oraz wewnątrz budynku jest podstawą powodzenia cyklu produkcyjnego w obiekcie. Wymagania związane z wymianą powietrza w budynkach dotyczą szczególnie utrzymania trzody chlewnej, a najbardziej rygorystyczne są w produkcji drobiarskiej. Charakteryzują się ponadto ciągłą zmiennością zależnie od wieku, masy ciała, typu użytkowego, pory roku oraz rozwiązań technologicznych procesów żywienia i usuwania odchodów. W przypadku chowu kur, latem (w celu usunięcia nadmiaru ciepła), przy dopuszczalnej prędkości przepływu powietrza do 1 m/s, w ciągu godziny, system wentylacyjny musi zapewnić wymianę powietrza wynoszącą 6 m3/h·kg masy ciała ptaka. Tak intensywna wentylacja pomieszczeń wymaga dużych nakładów energetycznych oraz wymusza istnienie zasilania awaryjnego (obowiązek). Nie jest ona jednak obojętna dla środowiska naturalnego, powodując znaczne jego zanieczyszczenie gazami i pyłem usuwanym z kurnika. Zwiększona koncentracja NH3 (odchody) i CO2 jest szkodliwa dla środowiska w szerokim pojęciu (wyniszczenie roślinności, ocieplenie klimatu itp.), ale może być niebe[...]

 Strona 1