Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAROL STÓS"

Program ciepłej wody użytkowej w ujęciu prośrodowiskowym na przykładzie Krakowa DOI:

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule podjęto próbę obliczenia efektów środowiskowych programu c.w.u. na konkretnym przykładzie. Jako parametry tych efektów środowiskowych przyjęte zostały: energia pierwotna oraz emisja CO2. Ocenie według tak zdefiniowanych parametrów poddane zostały dwa stany, a mianowicie stan przed wprowadzeniem centralnej ciepłej wody użytkowej do budynku wielorodzinnego oraz po jej wprowadzeniu.JEDNYM z nielicznych dobrodziejstw minionego ustroju w Polsce, jest niewątpliwie rozwój miejskich scentralizowanych systemów ciepłowniczych, który można zaobserwować dziś w wielu krajach Europy zachodniej. Podstawowymi atutami miejskich sieci ciepłowniczych są: - ogromna elastyczność co do stosowanych źródeł ciepła, bez potrzeby jakichkolwiek zmian w instalacjach odbiorców - ciepło może pochodzić ze spalania paliw kopalnych, takich jak: węgiel, gaz, olej, ale także z odnawialnych źródeł energii, jak np. biomasa, biogaz, energia słoneczna itd., - wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania systemu, - umożliwiają oszczędność energii chemicznej paliw oraz redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery - zamiast lokalnego, niskoefektywnego spalania paliw bez użycia instalacji oczyszczania spalin funkcjonują centralne, wysokosprawne instalacje produkcyjne z nowoczesnymi instalacjami oczyszczania spalin, - sieci cieplne są obecnie jednym z elementów nowoczesnej infrastruktury technicznej obok, np. sieci energetycznych, teleinformatycznych, wodnych, kanalizacyjnych itd. Ponieważ jeszcze do niedawna w wielu miastach miejska sieć ciepłownicza pracowała wyłącznie w se[...]

 Strona 1