Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW POPIOŁEK"

Koncepcja klimatyzacji zabytkowej auli uniwersyteckiej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcje klimatyzacji zabytkowej Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego, łaczącej funkcję audytorium uczelnianego z rolą muzeum. Wymagało to odpowiedniego doboru parametrów powietrza klimatyzującego. Klimatyzacja została zaprojektowana z wykorzystaniem istniejących elementów ogrzewania powietrznego. Zaproponowano nowoczesne rozwiązania, naruszające w minimalnym stopniu obecny kształt i charakter Auli, które mogły zostać zaakceptowane prze konserwatora zabytków. ZaDanIe do rozwiązania przy opracowywaniu koncepcji klimatyzacji Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego (rys. 1) okazało się wielce nietypowe i złożone. Z jednej strony miano do czynienia z barokowym obiektem zabytkowym, o wyjątkowych walorach historycznych, pozostającym pod opieką kon[...]

Komputerowe wspomaganie projektowania klimatyzacji na przykładzie zabytkowej auli Leopoldina

Czytaj za darmo! »

W artykule pokazano, jakie są możliwości wspomagania komputerowego projektowania klimatyzacji na przykładzie zabytkowej auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy opracowywaniu koncepcji klimatyzacji dla tego nietypowego obiektu sporządzanio bilans cieplny pomieszczenia z uwzględnieniem dynamicznych zmian klimatu zewnętrznego za pomocą modelu cieplnego budynku przy wykorzystaniu programu komputerowego ESPr. Przy wyborze optymalnej koncepcji rozdziału powietrza wentylacyjnego w auli posłużono się prognozowaniem numerycznym przepływu powietrza, ciepła i zanieczyszczeń techniką CFD, stosując do tego celu program komputerowy Airpak Fluent. KOMPUTEROWE wspomaganie projektowania klimatyzacji ma już dość długą historię. Dotyczy to jednak tylko niektórych etapów tworzenia proje[...]

 Strona 1