Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAW MAZGAJ"

Korozja grzejników w instalacji centralnego ogrzewania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problem występowania korozji po modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Przeprowadzono badania korozji na modelu instalacji centralnego ogrzewania, w którym przewody wykonano z miedzi, a grzejnik był stalowy. Taki model pozwolił zbadać wpływ połączeń różnych metali w instalacji centralnego ogrzewania na szybkość procesu korozji. Badania przeprowadzono w warunkach przypominających prace rzeczywistej instalacji grzewczej. Postęp korozji określono na podstawie analizy wody, którą pobrano z instalacji podczas jej pracy. WAŻNYM etapem projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zaraz po dokonaniu obliczeń zapotrzebowania na moc ciepła, jest dobór materiałów z jakich zostaną wykonane poszczególne elementy instalacji, tj. przewody, grzejniki i złączki. Do[...]

 Strona 1