Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ADRIAN SCHWITALLA"

Intensyfikacja wymiany ciepła i masy w wymiennikach żwirowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Podstawową intencją badań jest opracowanie i wdrożenie takich rozwiązań, które służą ochronie środowiska przed dalszą degradacją, przez zastosowanie nowych rozwiązań sprzyjających ograniczeniu spalania surowców energetycznych, niezbędnych zawsze w procesach działania wentylacji i klimatyzacji.OD POCZĄTKU lat 80. ubiegłego wieku prowadzimy w Politechnice Wrocławskiej badania nad pozyskiwaniem ciepła (a zwłaszcza chłodu) z gruntu na nieznacznej głębokości. Grunt jest bardzo korzystnym źródłem ciepła, powszechnie dostępnym i praktycznie - odnawialnym. Stąd też obecnie coraz więcej ośrodków naukowych w kraju i w świecie zajmuje się badaniami nad pozyskiwaniem ciepła z gruntu i to zarówno w sposób przeponowy, jak też bezprzeponowy. W Politechnice Wrocławskiej szczególną uwagę poświęca się bezprzeponowemu sposobowi pozyskiwania ciepła z gruntu, a ostatnio wdrożeniom i optymalizacji rozwiązań, służących do intensyfikacji wymiany ciepła. Poniżej przedstawiamy wyniki obecnie prowadzonych badań. Podjęto, m.in. problem możliwości wydłużenia okresów eksploatacji naturalnej energii promieniowania Słońca przez magazynowanie ciepła w złożu żwirowym i wykorzystanie go w godzinach późniejszych. Ogólne zasady działania wymienników gruntowych Ogólne zasady działania wymienników gruntowych przedstawiano wielokrotnie [1, 2, 3], ostatnio w publikacji [4]. Jednym z bardzo korzystnych sposobów pozyskiwania odnawialnej czystej energii jest czerpanie ciepła i chłodu z gruntu o nieznacznej głębokości. Temperatura gruntu na Słowa kluczowe: spalanie surowców energetycznych, działanie wentylacji i klimatyzacji Streszczenie Podstaw[...]

 Strona 1