Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW DROZD"

Z żałobnej karty - MIECZYSŁAW WÓJTER (1928 - 2007)

Czytaj za darmo! »

W dniu 17 czerwca 2007 r. zmarł inż. Mieczysław Wójter - człowiek telekomunikacji. Był jednym z wizjonerów branży, decydujących po wojnie o kierunku rozwoju telefonii i krajowej sieci telekomunikacyjnej. Inż. M. Wójter po ukończeniu studiów na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej podjął pracę w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych (ZWUT) w Warszawie, włączając się do odbudo[...]

Osiągnięcia europejskiego projektu Usuwanie substancji niebezpiecznych z elektroniki: procesy i techniki dla małych i średnich przedsiębiorstw

Czytaj za darmo! »

31 maja 2007 r. zakończył się trzyletni projekt europejski GreenRoSE, realizowany w ramach szóstego programu ramowego badań i rozwoju technicznego "Integracja i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)". Jest to projekt typu Collective Research, tzn. partycypują w nim izby gospodarcze, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytuty badawcze i uczelnie. W projekcie brało udz[...]

Influence of materials and technological factors on lead-free components solderability

Czytaj za darmo! »

Reliability of electronic devices is closely related to quality of soldering joints manufacture. Technological operation parameters and materials used in soldering processes influence on quality of solder joints; also solderability of electronic components is very important factor. Terminations of electronic components, to assure the directive RoHS [1] compliance, are covered various coating[...]

 Strona 1