Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Alexander C. Pachai"

Bezpieczeństwo wykorzystania amoniaku w systemach chłodniczych uzyskiwane dzięki poprawie ich konstrukcji i eksploatacji


  W ostatnich latach z wielu ważnych powodów wzrosła świadomość na temat bezpieczeństwa systemów chłodniczych. Doprowadziło to do licznych dyskusji o tym, jak poprawić i podwyższyć to bezpieczeństwo. Kwestie bezpieczeństwa rozpoczynają się już w momencie projektowania systemów chłodniczych i są kontynuowane przez dobrą praktykę w czasie ich instalacji, po której następuje uważna i troskliwa eksploatacja systemu. Istnieją wymogi, które muszą być zrozumiałe i zrozumiane nie tylko przez wykonawcę, ale również przez użytkownika i właściciela systemu chłodniczego. Normy i standardy nie zawsze w pełni wychodzą naprzeciw wszystkim wymaganiom i stwierdzając ten fakt można powiedzieć, że całkowite spełnienie tego, co zalecają standardy, normy i prawo nie zawsze jest wystarczająco dobre. I. Wprowadzenie W niektórych krajach wykorzystanie amoniaku jako czynnika chłodniczego jest bardziej rozpowszechnione niż w innych. Jednak problemy dotyczące globalnego ocieplenia i ceny energii doprowadziły do wzrostu zainteresowania wysokowydajnymi czynnikami chłodniczymi, a więc i amoniakiem. W firmach nie posiadających doświadczenia w zakresie wykorzystania amoniaku nadal istnieje duży opór w stosunku do jego używania. W niektórych przypadkach jest to odnoszone do różnego rodzaju przesądów, mitów lub historii o wypadkach z udziałem amoniaku, podczas których ktoś został poszkodowany. Jeśli spojrzeć głębiej w problematykę, to w wielu przypadkach jest to bardziej koloryzowanie przebiegu rzeczywistych sytuacji celem wywołania większego zainteresowania. Faktycznie bowiem, jak wynika z przeprowadzonych wiele lat temu badań przez profesora Gustawa Lorentzena i Helge Lunde w Norwegii, więcej ludzi zostało pozbawionych życia z powodu czynnika R22 aniżeli z powodu amoniaku. Co często jest zapominane to fakt, że w pewnych warunkach zarówno R22, jak i czynniki HFC mogą stać się palnymi i powodować wypadki. Intencją niniejszej pracy nie jest d[...]

 Strona 1