Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Lubiniecki"

Polemika - Uwagi przedstawicieli niektórych firm rozliczających koszty ogrzewania


  W miesięczniku "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" nr 9/2011, ukazał się artykuł Pana dr inż. Cezarego A. Pieńkowskiego pt. "Stosowany w Polsce niewłaściwy system rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań za pomocą podzielników". Artykuł ten, wymaga z naszej strony, jako reprezentantów firm rozliczających koszty ogrzewania, na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów, w ponad 3 milionach mieszkań w Polsce, zdecydowanej reakcji, ponieważ, przedstawia problem w sposób tendencyjny i nierzetelny. Tytuł artykułu sugeruje, że PT. Autor rozpatrzył w nim szczegółowo zasady rozliczeń na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów i wykazał ich niewłaściwość. W treści artykułu nie zostało to jednak udowodnione; tekst jest mało precyzyjny, a więc tytuł artykułu dezawuuje system "a priori". Każdy system rozliczeń kosztów ciepła ma swoje zalety i wady. W systemie operującym w rzeczywistych warunkach technicznych, istniejących budynków, mogą występować błędy wskazań, spowodowane przyczynami niezależnymi. Firmy obsługujące te systemy, zdają sobie sprawę z występujących błędów w rozliczeniach i zawsze gotowe są podjąć rzeczową dyskusję, jak takie błędy eliminować i jak doskonalić system rozliczeń, ku zadowoleniu użytkowników lokali, w celu racjonalnego ograniczenia ilości zużywanego ciepła i obniżenia kosztów ogrzewania. Niestety, część błędów wynika z niewłaściwych regulaminów rozliczeń wprowadzanych przez zarządców budynków, a firmy rozliczające nie mają na to wpływu. PT. Autor opiera swoje zarzuty, w stosunku do rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników kosztów, na dużym zróżnicowaniu kosztów ogrzewania w wybranych trzech budynkach - odpowiednio w Białymstoku, w spółdzielni mieszkaniowej na północy oraz na południu Polski. Podaje stosunek kosztu przypadającego na 1 m² powierzchni użytkowej [...]

 Strona 1